KRÆNKENDE ADFÆRD PÅ ARBEJDSPLADSEN

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse blev ændret pr. 15 november 2018. Som konsekvens heraf, er Bilag 1 i de fire certificeringsbekendtgørelser ændret.

Den centrale ændring sker i §9a som tidligere omhandlede mobning og seksuel chikane. Bestemmelsen er ændret således, at krænkende handlinger uden mobningens systematik også er omfattet. Det vil sige krænkende handlinger i bredere forstand.

Krænkende handlinger, der ikke har mobningens systematik, kan eksempelvis være enkeltstående tilfælde og er ikke nødvendigvis rettet mod de samme personer. Dette i modsætning til mobning, som er kendetegnet ved, at de samme personer systematisk udsættes for krænkende handlinger over længere tid. Med bekendtgørelsesændringen sker der således en udvidelse af det område, som Arbejdstilsynet træffer afgørelser om.

Som følge af ovenstående er der foretaget konsekvensændringer i bekendtgørelser om anerkendte arbejdsmiljøcertifikater, hvor krænkende handlinger nu indgår som et væsentligt arbejdsmiljøproblem i bilagene.

De fire certificeringsbekendtgørelser er:

  • Bekendtgørelse om undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.
  • Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v.
  • Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem.
  • Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne.