Ind i kemien hos Amager Ressourcecenter

Målsætning

Amager Ressourcecenter har kemistyring til deres forskellige kemiprodukter, som bruges til at løse en lang række opgaver i den daglige drift. Det er vigtigt, at der er ensrettede og let tilgængelige anbefalinger til at håndtere kemikalierne korrekt. Når der kommer nye kemikalier til, skal de hurtigt kunne integreres i systemet.

  • Anbefaling af værnemidler til håndtering af kemikalier
  • Oversigt over korrekte værnemidler
  • Opdaterede kemisikkerhedsdatablade

Udfordingen

Amager Ressourcecenter er et ambitiøst forbrændingsanlæg, der beskæftiger omkring 150 medarbejdere. Anlægget arbejder konstant mod at blive mere effektivt, og selv køre en ambitiøs miljø- og arbejdsmiljøpolitk. Hovedopgaven i miljøkoordineringen er at formidle den korrekte viden omkring håndtering af kemikalier og opretholde ISO 18001 certificeringen. Copenhagen Cleantechs opgave er at bringe overblik og ekspertviden om kemikalier løbende ind i den processen. Efter en indledende proces omkring kemikalieforbrug, fik Amager Ressourcecenter samlet sine kemkalier i et enkelt system, hvor alt er gjort digitalt. Det betyder, at medarbejdere og ledelse har adgang til de relevante arbejdspladsbrugsanvisninger, når det kommer til bestemte arbejdsgange. Efter 10 års samarbejde kan vi hurtigt og nemt levere den nødvendige viden og nemt oversætte det til brugbar viden. Alt det klarer vi via telefonen og C-Navigator.

Sådan gjorde vi

Målsætning
Behovsafklaring for at sætte rammen for fremtidig miljøledelse i BMW’s værksteder.

Tilpasning af platform
Fyldestgørende kortlægning og rådgivning samt tilpasning af platform i forhold til målsætning.

Implementering
Implementering af platform med løbende support og opfølgning.