Central løsning til miljøoptimering af lokale værksteder hos BMW

For at styrke miljøkompetencen i netværket indgik BMW Danmark et samarbejde med Intersolia Denmark om at implementere vores online miljøledelsesværktøj, C-Navigator i organisationen. For BMW-Danmark var det et en stor styrke at kunne centralisere deres system, der nemt kan bruges af de lokale afdelinger.

  • Ensartet registrering gennem hele organisationen
  • Overblik over samlet forbrug og afvigelser
  • Målbare besparelser og indblik i nye indsatser

Udfordingen

BMW er verdenskendt for sine biler, men BMW har også en stor ambition om at være ledende på markedet. Ikke bare ansvarlighed i forhold til teknologi og økonomi, men også i forhold til omgivelser og medarbejdere. Det er en del af BMW’s vision, der implementeres på strategisk niveau. Det var Intersolia Denmark opgave, at kortlægge BMW’s værksteder og deres miljøforhold. Efter en udførlig kortlægning af lokale værksteders miljøforhold, var det BMW’s ønske at få indført et ledelsesværktøj til fastholdelse af certificeret miljøledelse efter industristandarden ISO 14001, og dermed til at opnå indsigt til miljømæssige forbedringer, samt økonomiske besparelser. Det var Intersolia Denmark i stand til at levere med en udførlig rådgivning og registreringsplatformen C-Navigator.

Sådan gjorde vi

Målsætning
Behovsafklaring for at sætte rammen for fremtidig miljøledelse i BMW’s værksteder.

Tilpasning af platform
Fyldestgørende kortlægning og rådgivning samt tilpasning af platform i forhold til målsætning.

Implementering
Implementering af platform med løbende support og opfølgning

Resultater for de to første fulde driftsår 2014-2015

El  5%
Vand  12,7%
Varme  1,1%
Kemi  16,7% Resultater for de to første fulde driftsår 2014-2015

Samtidig voksede BMW’s samlende omsætning fra 189 mio dkk i 2014 til 208 mio dkk i 2015 – en stigning på 10%.