Vi glæder os over at dele vores viden

Vi tilbyder træningskurser om miljø- og arbejdsmiljølovgivningen, REACH, kemikaliehåndtering, risikovurdering og praktisk brug af vores iChemistry-system. Træningskurser kan afholdes for både enkeltpersoner og hele virksomheden, enten lokalt i virksomheden eller via internettet.

Træningskurser om sikker kemikaliehåndtering

Risikovurdering
Vi gennemgår gældende lovgivning (lov om arbejdsmiljøuddannelse i bekendtgørelse 1349:2017 bilag 10, herunder vurdering af kemiske arbejdspladser), som dækker risikovurderinger og viser, hvordan man foretager en risikovurdering ved hjælp af iChemistry. Den resterende tid anvendes til praktisk arbejde med risikovurderinger i virksomheden.

Termohærdende plast (halvdags)
I dag er det et krav i forbindelse med håndtering af termohærdende plast og allergene kemikalier, at man har et gyldigt træningscertifikat (lov om arbejdsmiljøuddannelse i bekendtgørelse 1349:2017 bilag 10, herunder vurdering af kemiske arbejdspladser), som skal fornys hvert femte år.

Kemisk håndtering (halvdags)
Generel kemisk træning for personer, der anvender kemikalier i arbejdet. Træningen omfatter blandt andet information om, hvad der gør et kemikalie farligt, hvordan kemikalier bør håndteres, hvordan man læser sikkerhedsdatablade, og hvor sådanne informationer kan findes i iChemistry.

REACH (halvdags)
Et dybdegående kursus i REACH-lovgivningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1907/2006/EF), som er EU’s primære lovgivning for kemikalier. Under træningen gennemgår vi de vigtigste dele af lovgivningen, for eksempel kandidatlisten, bilag XIV om tilladelser og bilag XVII om restriktioner. Vi gennemgår også roller og ansvarsområder for producenter, indkøbere og brugere af kemikalier.

Kemikalielovgivning (halvdags)
Kurset giver information om den aktuelle kemikalielovgivning, og hvad det betyder for dig som producent, importør eller downstream-bruger af kemikalier. Vi gennemgår EU-reglerne, REACH og CLP samt national lovgivning om kemikalier, f.eks. den danske miljølov og arbejdsmiljølov.

Substitution (halvdags)
Et dybdegående kursus om, hvordan man erstatter farlige kemikalier. Vi gennemgår, hvilke lovkrav der gælder for substitution, og hjælper dig med at prioritere og giver dig praktisk information om, hvad du bør tage højde for i det arbejde. Brugere af iChemistry bliver også indført i, hvordan systemets dokumentationsværktøj kan anvendes til substitution.

Systemtræningskurser

iChemistry (heldags)
Et systemtræningskursus for kemikaliebrugere, som giver essentiel viden om vores system og optimal udnyttelse af dette. Kurset afholdes sædvanligvis hos kunden ved hjælp af kundens eget system, hvilket skaber gode betingelser for en hurtig, enkel og vellykket implementering.

Systemtræning (halvdags) + Risikovurdering (heldags)
Træning, som kombinerer iChemistry og risikovurderinger. Denne træning giver dels essentiel viden om systemet af hensyn til optimal tilpasning til dine værktøjer, dels giver den indsigt i lovgivningen om risikovurderinger og hvordan disse kan udføres i virksomheden.

 

 

Specialtilpasset træning
Det glæder os at kunne tilbyde skræddersyede træningskurser, som er tilpasset efter kundens ønsker og krav vedrørende arbejde med kemikalier.

 

Har du spørgsmål vedrørende vores forskellige træningskurser? Kontakt os for at få svar.