Vi glæder os over at dele vores viden

Vi tilbyder træningskurser om miljø- og arbejdsmiljølovgivningen, REACH, kemikaliehåndtering, risikovurdering og praktisk brug af vores iChemistry-system. Træningskurser kan afholdes for både enkeltpersoner og hele virksomheden, enten lokalt i virksomheden eller via internettet.

Træningskurser om sikker kemikaliehåndtering

iChemistry mikrowebinar på engelsk
Kurser på 20 minutter hver, som afholdes fredag den 8. marts og fredag den 10. maj med tre forskellige temaer om brugen af iChemistry. Vi vil gennemgå følgende:

  1. Inventering af produkter – kl. 10.00
  2. Overblik og rapporter – kl. 11.00
  3. Gennemgang for brugere – kl. 14.00

De gratis kurser er rettet mod eksisterende kunder hos Intersolia, der ønsker mere information og måske svar på nogle spørgsmål.

Tilmeld dig via dette link!

Risikovurdering
Uddannelsen er åben for alle og giver grundlæggende viden for at kunne gennemføre risikovurderinger som involverer kemiske produkter. Vi gennemgår gældende lovgivning (Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), nr. 1793 af 18. december 2015), som dækker risikovurderinger og viser, hvordan man foretager en risikovurdering ved hjælp af iChemistry. Den resterende tid anvendes til praktisk arbejde med risikovurderinger i virksomheden.

Substitution 
Et dybdegående kursus om, hvordan man erstatter farlige kemikalier. Vi gennemgår, hvilke lovkrav der gælder for substitution, og hjælper dig med at prioritere og giver dig praktisk information om, hvad du bør tage højde for i det arbejde. Brugere af iChemistry bliver også indført i, hvordan systemets dokumentationsværktøj kan anvendes til substitution.

Håndtering af kemikalier
Generel træning i håndteringen af kemikalier for alle medarbejdere, der anvender kemikalier i deres almindelige arbejde. Træningen omfatter blandt andet information om, hvad der gør et kemikalie farligt, hvilke og hvordan man anvender personlige værnemidler, hvordan man læser sikkerhedsdatablade, og hvor sådanne informationer kan findes i iChemistry. Undervisningen tilpasses din virksomhed og jeres kemikalier.

REACH 
Et dybdegående kursus i REACH-lovgivningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1907/2006/EF), som er EU’s primære lovgivning for kemikalier. Under træningen gennemgår vi de vigtigste dele af lovgivningen, for eksempel kandidatlisten, bilag XIV om tilladelser og bilag XVII om restriktioner. Vi gennemgår også roller og ansvarsområder for producenter, indkøbere og brugere af kemikalier.

Kemikalielovgivningen
Kurset giver information om den aktuelle kemikalielovgivning, og hvad det betyder for dig som producent, importør eller downstream-bruger af kemikalier. Vi gennemgår EU-reglerne, REACH og CLP samt national dansk miljø- og arbejdsmiljølovgivning om kemikalier med udgangspunkt i din virksomhed.

Beredskabsplaner
I mange virksomheder skal der udarbejdes og trænes i den interne beredskabsplan. Vores konsulenter kan hjælpe din virksomhed med at kortlægge hvilke potentielle nødsituationer der kan opstå i din virksomhed og hvordan i skal agere i dem. Træningen inkluderer også viden om hvornår og hvordan man anmelder ulykker til myndighederne. risikovurdering ved hjælp af iChemistry. Den resterende tid anvendes til praktisk arbejde med risikovurderinger i virksomheden.

Systemtræningskurser

iChemistry (heldags)
Et systemtræningskursus for kemikaliebrugere, som giver essentiel viden om vores system og optimal udnyttelse af dette. Kurset afholdes sædvanligvis hos kunden ved hjælp af kundens eget system, hvilket skaber gode betingelser for en hurtig, enkel og vellykket implementering.

Systemtræning (halvdags) + Risikovurdering (heldags)
Træning, som kombinerer iChemistry og risikovurderinger. Denne træning giver dels essentiel viden om systemet af hensyn til optimal tilpasning til dine værktøjer, dels giver den indsigt i lovgivningen om risikovurderinger og hvordan disse kan udføres i virksomheden.

 

 

Specialtilpasset træning
Det glæder os at kunne tilbyde skræddersyede træningskurser, som er tilpasset efter kundens ønsker og krav vedrørende arbejde med kemikalier.

 

Har du spørgsmål vedrørende vores forskellige træningskurser? Kontakt os for at få svar.