Intersolia Användarträff 2019

Intersolias Användarträff 2019

Varmt välkommen till Intersolias användarträff 2019!

I år har vi valt att ha träffen på Gothia Towers i Göteborg, precis runt hörnet från vårt nya Göteborgskontor. Datum för årets Användarträff är måndag 14:e oktober – tisdag 15:e oktober.

Användarträffen är öppen för alla Intersolias kunder och varje kund kan deltaga kostnadsfritt med en deltagare. Tillkommande deltagare betalar 2495 kr för alternativ 1 och 1995 kr för alternativ 2. 

Anmälan görs via formuläret till höger och är öppen till 25 september.

Alternativ 1 – För dig som vill vara med på allt!

14:e oktober: Konsultavdelningen på Intersolia föreläser. Dagen inkluderar eftermiddagsfika & 3-rättersmiddag med dryck.

15:e oktober: Externa talare, Intersolias kunder samt produktavdelning föreläser. Dagen inkluderar kaffepaus, lunch och eftermiddagsfika.

Alternativ 2

14:e oktober: 3-rättersmiddag med dryck.

15:e oktober: Externa talare, Intersolias kunder samt produktavdelning föreläser. Dagen inkluderar kaffepaus, lunch och eftermiddagsfika.

Kostnad för boende tillkommer och bokas via Gothia Towers. Boka via vår länk så tar ni del av ett förmånligare pris!

Vid hotell bokning via telefon eller mail ange då kod: PROINTERSOLIA (Aktiv fram till 1/10-2019).

Har ni några frågor angående användarträffen kan ni kontakta oss via: info.se@intersolia.com

Alternativ 1

Anmälningsformulär

Anmälan sker per person.

Alternativ 2

Anmälningsformulär

Anmälan sker per person.

Vår agenda

Dag 1

13.00-13.30: Registrering i Gothia Towers

13.30-15.00: Välj ett av följande alternativ:

 • Högfluorerade ämnen (PFAS)
  Vad är det, var finns de? Vad går att göra? – Andreas Woldegiorgis
 • Hur håller man sig uppdaterad på lagstiftningen?
  Genomgång av verktyg och arbetssätt –  Måns Fornander från Notisum & Ingrid Unevik
 • iChemistry Workshop
  Hur arbetar man för att uppfylla lagstiftningen? Tips & Tricks – Jennifer Astorsdotter

15.00-15.30: Eftermiddagsfika

15.30-17.00: Välj ett av följande alternativ:

 • Safety Days
  Hur får man till ett säkert kemikaliearbete? – Charlotte Jensen
 • Nyheter inom kemikalieområdet
  Vad är på gång? – Stefan Hallgren
 • iChemistry Workshop
  Hur arbetar man effektivt med exponeringsscenarier? – Annika Fredholm

18.00 3-rättersmiddagt med dryck och underhållning

Föreläsare

 • Jennifer är civilingenjör i kemivetenskap från KTH. Som EHS-konsult på Intersolia har hon god kunskap om de europeiska kemikalielagstiftningarna REACH och CLP samt svensk kemikalielagstiftning. Utöver expertis rörande SDS och märkning av kemikalier har Jennifer även gedigen erfarenhet av att hålla utbildningar i iChemistry.

  Jennifer Astorsdotter
  Jennifer Astorsdotter Intersolia EHS Consultant
 • Måns är Head of Notisum. Notisum har lagbevakning och lagefterlevnad som specialitet, med många kunder i segmentet miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetscertifierade organisationer i hela Norden. Notisum, som grundades 1996, är idag en del av Karnov Group, en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige.

  Måns Fornander
  Måns Fornander Notisum, Head of Notisum
 • Annika Fredholm är fil. Magister inom organisk analytisk kemi och har stor erfarenhet inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Hon har gedigen kunskap om kemikalielagstiftningar på både nationell- och EU-nivå. Annika agerar som expertstöd i kemikalie- och miljöfrågor och har bland annat anlitats av företag för rådgivning inom strategiska frågor gällande utfasningsplaner för farliga substanser. Hon har även stor erfarenhet av att tolka och förstå exponeringscenarier.

  Annika Fredholm
  Annika Fredholm Intersolia EHS Consultant
 • Stefan Hallgren är doktor i zoologi och har mångårig erfarenhet av att arbeta med miljö- och kemikaliefrågor. Han har gedigen kompetens av arbete med regulatorisk kemikalielagstiftning såsom REACH och CLP och agerar som expertstöd i kemikalie- och miljöfrågor åt privata kunder och myndigheter. Med sin expertkompetens i lagstiftningsfrågor kommer Stefan att guida publiken i de senaste och mest aktuella förändringarna på lagstiftningsområdet.

  Stefan Hallgren
  Stefan Hallgren Intersolia EHS Consultant
 • Ingrid är civilingenjör med en master inom industriell ekologi från KTH. Som miljökonsult på Intersolia har hon god kunskap inom miljömanagement. Ingrid arbetar med framtagning och implementering av kvalitets- och miljöledningssystem och har god kunskap om standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Hon arbetar även med Intersolias lagbevakningstjänst.

  Ingrid Unevik
  Ingrid Unevik Intersolia EHS Consultant
 • Charlotte har en kandidatexamen i miljövetenskap och har gedigen erfarenhet inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Som EHS-konsult på Intersolia har hon god kunskap om de europeiska kemikalielagstiftningarna REACH och CLP samt svensk kemikalielagstiftning. Charlotte har god erfarenhet av att leda projekt avseende riskbedömning av kemiska riskkällor för medelstora företag inom Sverige och är ofta anlitad som rådgivare inom miljö- och kemikalieområdet.

  Charlotte Jensen
  Charlotte Jensen Intersolia EHS Consultant
 • Andreas är civilingenjör i kemiteknik från KTH samt doktor i analytisk kemi från KTH. Sedan 2004 har han arbetat som konsult med fokus bland annat på regulatoriska utredningar kring kemikalielagstiftning inom EU (REACH, CLP m.m.). Andreas har de senaste 15 åren arbetat med en rad problemställningar kopplat till användandet av släckskum innehållandes ämnesgruppen PFAS.

  Andreas Woldegiorgis
  Andreas Woldegiorgis Intersolia Senior Consultant Environmental chemist, Ph. D.
Dag 2

Inom kort kommer full agenda för dag 2.

Dag 2 börjar med registrering vid kl 8:30. Under dagen kommer bland andra Kemikalieinspektionen tala om CLP och Bilaga VIII.

IKEA och Ragn-Sells kommer att berätta om sitt arbete och Intersolias produktavdelning kommer att informera om kommande funktioner i iChemistry. Dagen kommer att sluta ca kl 16.