Vårt mål – en kundanpassad helhetslösning

För att vi ska kunna leverera det stöd som du behöver, krävs det att processen börjar i rätt ände. Därför har vi utarbetat en unik modell i åtta steg som ger svar på vår första och viktigaste fråga: Hur kan vi bäst hjälpa dig?

Tänk dig att kunna effektivisera hanteringen och minimera administrationen av kemiska produkter och istället lägga större fokus på kärnverksamheten – den tanken är lätt att räkna hem. Med vår hjälp blir den lika enkel att genomföra i praktiken.

Om ni vill samarbeta med oss, kommer vi att börja med grundlig genomgång av nuläget i din organisation inom åtta områden. Den väletablerade modellen ger en bild av era unika förkunskaper – och därmed framtida behov. Med facit i hand föreslår vi sedan en skalbar lösning där vi tillsammans bestämmer ambitionsnivå. Du väljer själv om ni ska gå varvet runt eller fokusera på enskilda delar. Oavsett vad du väljer kommer ditt företag att få fullt stöd från oss.

| OMVÄRLDSKRAV

Hur möter ni omvärldens krav och förväntningar på att vara ett ansvarstagande företag?

| LAGBEVAKNING

Vi ser till så att ni får uppdaterad information om aktuell lagstiftning inom kemikalieområdet.

| SUBSTITUTION

Vi hjälper er att skapa rutiner för det ganska komplicerade arbetet med substitution.

| AVFALL/FÖRVARING

Vi hjälper er att se över hur och var era kemikalier förvaras – samt upprätta säkra rutiner för avfallshanteringen.

Låter det intressant? Vill du veta mer? Kontakta oss så ska vi berätta.

| INKÖP

Att köpa in rätt produkter på rätt sätt är A och O i en effektiv kemikaliehantering.

| INVENTERING

Vi säkerställer att ni vet vilka era produkter är, var de förvaras och hur det hanteras.

| RISKBEDÖMNING

Syftet med riskbedömningen är att identifiera risker och förebygga dessa.

| INFORMATION

Med relevant och tydlig information värnar företaget både om sin personal och sitt varumärke.