Notisum och Intersolia inleder samarbete kring lagbevakning med fokus på kemikalielagstiftning

Intersolia, leverantör av konsulttjänster och webbaserade verksamhetsstöd inom Chemical Responsibility, och Notisum, leverantör av juridiska informationstjänster och webbaserade lagefterlevnadsverktyg, har idag inlett ett spännande samarbete kring lagbevakning med fokus på kemikalielagstiftning.

Kraven på miljö- och arbetsmiljöområdet ökar kontinuerligt och det blir allt svårare för företag att hålla sig uppdaterade på förändringar utan att ha tillgång till ett systemstöd eller specialistkompetens som kan hjälpa till att omsätta kraven i handling.

Syftet med samarbetet är att kunna leverera en helhetslösning med en kombination av marknadsledande onlineverktyg och specialiserade konsulttjänster inom miljö- och arbetsmiljöområdet med särskilt fokus på kemikaliefrågor.

Tillsammans kan vi erbjuda ett system för lagbevakning och lagefterlevnad, Notisum, där företag får notiser och information vid förändringar i lagstiftningen och interna lagefterlevnadskontroller kan utföras i hela organisationen. Som en utökad tjänst kan Intersolia i Notisum skapa kundanpassade laglistor och hjälpa organisationer att bedöma hur de berörs av aktuella lagkrav, samt genomföra internrevisioner för att säkerställa korrekt lagefterlevnad. Intersolia kan även erbjuda onlinetjänsten iChemistry, ett verktyg som håller koll både på företagets kemiska produkter och de lagkrav och regler som gäller för verksamheten, och konsulttjänster och kvalificerade konsulttjänster på kemikalieområdet.

Vi får ofta frågor från våra kunder kring lagbevakningstjänster, och är därför väldigt glada att kunna presentera det här samarbetet som ger oss en möjlighet att erbjuda en helhetslösning inom kemikalieområdet.

Camilla Sjöstedt, Avdelningschef på Intersolia

Många av våra kunder behöver fördjupade konsulttjänster rörande frågor inom miljö och arbetsmiljö med fokus på kemikalier. Vi är därför väldigt nöjda med att kunna presentera denna helhetslösning tillsammans med Intersolia.

Måns Fornander, Head of Notisum

För ytterligare information, kontakta:

Måns Fornander, Notisum AB, mans.fornander@notisum.se, 08-622 14 46

Camilla Sjöstedt, Intersolia Sweden AB, camilla.sjostedt@intersolia.com, 076-170 84 90

Lagbevakning och lagefterlevnad
Lagbevakning och lagefterlevnad

Intersolia hjälper dig att hålla dig uppdaterad på lagstiftning inom miljö- och arbetsmiljö- eller kemikalieområdet.

Om Notisum

Notisum har lagbevakning och lagefterlevnad som specialitet, med många kunder i segmentet miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetscertifierade organisationer i hela Norden Notisum, som grundades 1996, är idag en del av Karnov Group, en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 715 MSEK varav Notisum stod för ca 2 %. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. För mer information, besök www.karnovgroup.com

 

Om Intersolia

Intersolia har sedan 1999 arbetat med att stödja organisationer i deras hälsa-, miljö- och säkerhetsarbete med fokus på kemikalier. Vi erbjuder ett webbaserat verksamhetsstöd för kemikaliehantering och ett brett utbud av konsulttjänster för att hjälpa företag att uppnå kemisk hållbarhet samt att säkerställa att företagen uppfyller både nationell och internationell lagstiftning. Idag består Intersolia av totalt 130 personer med kontor i Sverige, Tyskland, Danmark, England och Serbien. Vi har över 700 kunder både inom privat och inom offentlig sektor. Våra kunder består av både stora och små företag, och verkar inom många olika branscher.

Användarträff 2019Plausibility check