Nyheter – Oktober 2019

Rapport från Användarträffen 2019

Årets Användarträff gick av stapeln 14-15:e oktober och hölls på Gothia Towers i ett för årstiden relativt soligt Göteborg. Under två dagar deltog 130 gäster från Intersolias kunder i någon av våra 6 parallella seminarier och workshops samt lyssnade på de 7 mycket uppskattade föreläsningarna som hölls av både interna och externa föreläsare.

Förutom att deltagarna bland annat fick förkovra sig i nyheter från myndigheter, lagstiftningsnyheter och tips i hur arbetsmiljöfrågor kan prioriteras i stora organisationer så erbjöds det gott om tillfällen för mingel med branschkollegor samt Intersolias personal. Dessutom avnjöts en mycket uppskattad konferensmiddag med kvalitetsunderhållning med quiz a lá bästa göteborgshumor!

Konsultchef Camilla Sjöstedt delade ut årets Chemical Responsibility Award till den intersolia kund som har utmärkt sig lite extra i sitt kemikaliesäkerhetsarbete under året. Årets utmärkelse gick till inga mindre än Wipro Infrastructure Engineering som har under lång tid har utvecklat sitt proaktiva kemikaliearbete för att uppnå Chemical responsibility.

Vi fick även nyttig information från produktchef Maja Mišić Kuruc om kommande lanseringar av ny funktionalitet i iChemistry samt information om nya tillskott i produktportfolion, iDistributor och iPublisher.

Grattis Wipro och tack alla som deltog i årets Användarträff och gjorde den till bästa konferensen hittills! Vi ses nästa år igen!

Lansering av ny funktionalitet

Statistik

Med vår nya funktion ’Statistik’ är det numera möjligt att får statistik över olika delar av iChemistry.

Håll reda på hur många inventeringar som är genomförda, eller varför inte riskbedömningar?

Statistik
Trafikljus

Trafikljus

Med ’Trafikljus’ kan ni kontrollera och signalera vilka produkter ni kan och inte kan använda i verksamheten genom att ändra trafikljus-status: Godkänd, Under uppsikt, Stoppad eller Under inmatning för respektive produkt i iSafe.

Single Sign On

Genom att använda sig av SSO så använder du samma inloggning som till datorkontot.

Med andra ord slipper du lägga till ytterligare ett konto och lösen vilket minskar risken för borttappade lösenord som måste nollställas eller ännu värre, borttappade post-it-lappar som kanske hamnar i orätta händer.

Single Sign On
Food Processing

Food Processing

Hanterar ni livsmedel i er verksamhet? Eller har ni något material som kommer i kontakt med livsmedel i något led?

Vår funktion ’Livsmedelsklassade produkter’ löser detta på ett enkelt sätt som ni kommer ha stor nytta av.

Transport

Behöver ni skapa korrekt transportdokumentation enligt ADR-lagstiftningen?

ADR-lagstiftningen syftar till att främja allmänhetens säkerhet när farligt gods hanteras och/eller transporteras på väg. Genom att ha funktionen tillgänglig i iChemistry kan godsdeklarationen för transport av farligt gods skapas och göras tillgängligt på ett enkelt sätt.

ADR Transport

Nytt om våra konsulttjänster

Hjälp med Kemikalieinspektionens produktregister

Snart är det dags för alla företag som tillverkar eller för in anmälningspliktiga kemiska produkter till Sverige i volymer över 100 kg att registrera dessa produkter och deras kvantiteter till kemikalieinspektionens produktregister. Även företag som förpackar, märker om eller byter namn på produkter som ska säljas vidare är anmälningsskyldiga.

Sista registreringsdatum 28:e februari närmar sig med stormsteg men berörda produkter får gärna registreras eller uppdateras snarast möjligt. Liknande krav finns även i våra grannländer som har motsvarande produktregister hos myndigheterna Tukes, Mijlødirektoratet samt Arbejdstilsynet i Finland, Norge respektive Danmark.

Intersolias konsulter hjälper er att registrera och rapportera er årliga redovisning av tillverkning eller införsel av kemiska produkter i Kemikalieinspektionens och övriga nordiska myndigheters e-portal. Kontakta oss för mer information om tjänsten.

Stöd med Bilaga XVII

Behöver ni utreda och säkerställa att era kemikalier uppfyller de ämnesspecifika krav som ställs på många ämnen enligt Bilaga XVII till REACH? iChemistry flaggar upp vilka produkter som innehåller ämnen på Bilaga XVII men att veta att just era produkter uppfyller dessa krav kan vara ett stort arbete för att säkerställa.

Våra konsulter hjälper er med att undersöka era produkter som berörs av begränsningar enligt Bilaga XVII och tar fram en rapport som beskriver hur varje enskild produkt berörs av begränsningskraven i REACH och hur er verksamhet ska agera för att uppfylla dessa krav.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med begränsningskraven på just era kemikalier.

Förrevisioner av kemikalieverksamhet

Arbetsmiljöverket är sedan ett år tillbaka väldigt flitiga med att genomföra ett stort tillsynsprojekt hos företag som hanterar kemikalier i sin verksamhet. Vid tillsynen kontrollerar de hur företag arbetar med kemikaliehantering och riskbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv. Även Kemikalieinspektionen genomför för tillfället flera olika tillsynsprojekt som berör kemiska produkter och bekämpningsmedel.

Intersolia kan erbjuda ert företag hjälp med förebyggande arbete inför eventuella besök från tillsynsmyndigheter. Våra erfarna konsulter kan hjälpa er med att utföra interna förrevisioner av er kemikalieverksamhet inför tillsynsbesök från Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen, länsstyrelser och kommuner. Vi hjälper även företag som redan har fått påhälsning av AV med att korrigera och släcka avvikelser inför ett återbesök av myndigheten.

Hur väl uppfyller ert företag Arbetsmiljöverkets föreskrifter och annan lagstiftning? Är ni förberedda inför besök från tillsynsmyndigheter? Kontakta oss för en förrevision.

Intersolia UtbildningarNytt från omvärlden