Nyhetsbrev – April 2019

Användarträff 2019

Save the date: 14-15 Oktober!

I år ses vi 14-15 Oktober på Gothia Towers i Göteborg för vår användarträff 2019!
Mer information kommer inom kort.

Nytt om våra konsulttjänster

Visste du att Intersolia har ett 25 personer starkt konsultteam som kan hjälpa er med flertalet olika tjänster rörande kemikalie- och miljölagstiftning och marknadskrav på produkter och varor?

Nedan presenterar vi två av våra konsulttjänster som kan vara aktuella.

Chemical Due Diligence

Är ni i en förvärvsprocess av annat företag? Vid förvärv av tillverkande verksamheter så är det viktigt att titta på de miljö-, hälso-, och säkerhetsriskerna som kan uppstå i verksamheten. Företag som inte beaktar dessa aspekter riskerar att betala många miljoner i oväntade kostnader för att uppfylla lagkraven, eller riskerar rentutav ett straffansvar för den nya ledningen.

Vi hjälper er att genomföra en företagsbesiktning med avseende på regulatoriska frågor inom kemikalieområdet inför ett företagsförvärv eller andra strategiska förändringar.

CLP-tjänster

Vi hjälper er med tolkning av lagkraven och att klassificera och märka både ämnen och blandningar för att uppfylla kraven enligt CLP-förordningen.

Är du tillverkare eller importör av ämnen eller blandningar måste du lämna information om klassificering och märkning av kemikalien till ECHA. Ämnena ska anmälas oavsett i vilken mängd de tillverkas eller importeras, och oavsett om importen görs för eget bruk eller för vidare överlåtelse inom EU. Vi kan hjälpa er med att förbereda och skicka in anmälan elektroniskt via ECHAs portal.

Intersolia_utbildningar

Kommande utbildningstillfällen

Glöm inte bort våra olika öppna utbildningar och seminarier! Under maj månad erbjuder vi öppna utbildningar i Substitution och Hygieniska gränsvärden på följande orter: Växjö, Malmö och Göteborg.

Det finns även möjlighet att komma och lyssna på våra entimmes frukostseminarier om Kemisk hållbarhet och Nyheter på kemikalielagstiftningsfronten. Glöm inte bort att anmäla er!

Vi fortsätter även med våra populära 20-minuters seminarier på webben.

Andreas Woldegiorgis paneldeltagare på kommande PFAS-möte

Den 9:e maj arrangeras vårens nätverksmöte kring högfluorerade ämnen i DeGeer-salen på Stockholms Universitet. Nätverket och dess möten arrangeras av Kemikalieinspektionen, Livsmedelverket och Naturvårdsverket och under vårens möte kommer bland annat Intersolias seniorkonsult Andreas Woldegiorgis delta som föredragande expert och presentera sina erfarenheter av arbete med PFAS i brandskum.

Nytt från omvärlden

Nya regler för elektronikinnehåll

Från och med den 22:a Juli i år gäller nya regler för ämnesinnehåll i elektronik och elektroniska varor då nya RoHS3-direktivet (EU 2015/863) införs. I och med det nya direktivet utökas antalet ämnen vars innehåll begränsas med strikta gränsvärden till 10 st från tidigare 6 st. Förutom kadmium, bly, kvicksilver, sexvärt krom, PBDE:er och PBB:er så kommer även innehållet av ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP reglereas och alla får ett gränsvärde på <1000 ppm.

Det här innebär att företag som tillverkar och/eller säljer elektronik på den europeiska marknaden måste säkerställa att deras produkter klarar gränsvärden för fyra ytterligare ämnen för att kunna CE-märkas och säljas inom EU. https://rohsguide.com/

ECHA vill ha mer info om identifierade högriskämnen

Tillsammans med EU:s medlemsstater har ECHA identifierat ca 1300 ämnen som registrerats på EU-marknaden vars egenskaper kräver mer utredning för säkrare hantering och eventuella restriktioner. De ca 1300 substanserna anses vara av sådana betänkligheter att mer farlighetsdata behöver tas fram eller att befintlig data behöver utredas mer för att bättra på riskbedömningsarbetet med dessa ämnen. Arbetet med att kräva in mer data har påbörjats och ECHA siktar på att ha en kort tidsprocess för att få riskhanterings- och riskbedömningsarbetet för dessa ämnen på plats inom närtid.

Du kan läsa mer om ECHA:s och EU:s arbete med utvärdering av registrerade ämnen här

sdb-jämförelseSamarbete mellan intersolia och notisum