Nyhetsbrev – Februari 2019

Lansering av vår nya app

Äntligen har vi lanserat vår nya iChemistry App med flera nya funktioner och ett helt nytt, modernt gränssnitt! Vi har under en längre tid samlat intryck och synpunkter från våra kunder och är väldigt glada att nu lansera 2.0 versionen av vår app.

iChemistry finns tillgänglig både för iOS och Android användare.

Digitalt mikroseminarier

Digitalt seminarier på vardera 20 minuter som kommer att äga rum 12 april och 17 maj med tre olika teman som rör kemikalier och kemikaliehantering.

Vi kommer att prata om följande:

  1. Nyheter lagstiftning – kl 10.00
  2. Hur uppfyller man lagkrav med iChemistry – kl 11.00
  3. Kemisk hållbarhet – kl 14.00

De kostnadsfria tillfällena riktar sig till alla som har intresse av kemikaliehantering och som vill ha mer information och kanske få svar på lite frågor.

microwebinarier
Intersolia_utbildningar

Öppna utbildningar

Glöm inte bort att kolla upp vårt utbud av öppna utbildningar som vi börjar med igen från och med februari.
Klicka på knappen för mer information om utbildningarna, kommande datum och hur man anmäler sig till dessa.

Nytt om konsulttjänster

Intersolias konsultportfölj utökas hela tiden! Nedan är några av de tjänster våra konsulter kan hjälpa just ditt företag med. Har du frågor och vill veta mer om dessa tjänster eller något annat vi kan hjälpa er med? Besök vår konsultsida.

intersolia_konsult

REACH-tjänster

REACH är en mycket omfattande lagstiftning som kan vara svår att ha full överblick och förståelse för. Hur ett företag berörs av lagstiftningen är också beroende av företagets verksamhet vilket avgör roller, ansvar och skyldigheter för verksamhetsutövare.

För verksamhetsutövare är det inte alltid enkelt att förstå hur Kemikalielagstiftningen REACH påverkar ens verksamhet varför vi på Intersolia bistår er med vår expertkunskap på området. Som er kemikaliepartner hjälper vi er att tolka ert företags ansvar och eventuellt olika roller i leverantörskedjan, hjälper er att söka tillstånd för användning av Bilaga XIV-ämnen eller registrera ämnen som ni tillverkar eller importerar.

Kontakta våra konsulter för att se vad vi kan hjälpa er med

Miljömärkningar

Vi stöttar er i arbetet att miljömärka era produkter enligt något av miljömärkningarna Svanen, Bra Miljöval och/eller EU-blomman. Vi kan hjälpa er att välja vilken typ av miljömärkning som passar bäst för er produkt och hjälper er att identifiera vilka kriterier som gäller. Vi granskar era produkter för att säkerställa att de uppfyller kriterierna för miljömärkning och hjälper er att ta fram och lämna in ansökan.

För leverantörer till byggbranschen kan vi även hjälpa till med upprättande av underlag inför registreringar/bedömningar i något av byggsektorns miljöbedömningssystem för giftfritt byggande såsom Sunda Hus, BASTA eller Byggvarubedömningen.

Bevakning av REACH-registreringar

Har ni koll på era REACH-registreringar? Efter att ett ämne har registrerats hos ECHA så går det inte att bara luta sig tillbaka och känna sig nöjd. När registreringen har gått igenom så är det viktigt att hålla uppsikt på eventuella förändringar av exempelvis klassificeringar, skyddsåtgärder, användningsområden mm som er registrering kan beröras av och som kan leda till att er dossier behöver uppdateras.

Allt detta kan såklart vara svårt för enskilda företag att hålla reda på. Våra konsulter finns här för att hjälpa er med att hålla uppsikt på era registrerade ämnen och om era dossier behöver uppdateras.

intersolia_frukostseminarier

Frukostseminarier

Kom ihåg våra kostnadsfria frukostseminarier som vi ger på följande orter under våren – Stockholm, Sundsvall, Västerås, Malmö, Göteborg och Östersund.

Hur uppnår man Kemisk hållbarhet?

Kemikaliefrågan är väldigt komplex och bidrar ofta till att den hamnar i skymundan när företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Hur bör vi egentligen arbeta för att uppnå ”kemisk hållbarhet” ur ett verksamhetsutövarperspektiv? Vi ger exempel och resonerar kring tänkbara processer och arbetssätt som kan användas för att uppnå ”kemisk hållbarhet” hos företag.

Nyheter lagstiftning

Vi går igenom de senaste förändringarna som har skett inom kemikalielagstiftning på EU-nivå (exempelvis REACH och CLP) och nationell nivå, samt går igenom hur dessa påverkar tillverkare, importör eller nedströmsanvändare av kemikalier i Sverige.

Nytt från omvärlden

Kommuner ska kontrollera farliga ämnen i varor

Konsumenter har rätt att få veta om det finns vissa farliga ämnen i de varor som säljs i handeln. Under året kommer inspektörer från över 60 kommuner att i samarbete med Kemikalieinspektionen kontrollera hur företagen följer informationspliktsregler för innehåll av ämnen listade på EU:s kandidatförteckning.

Kontrollerna kommer även att innefatta märkning av varor behandlade med s.k. biocider och att biocidbehandlade varor innehåller tillåtna ämnen.

Kommunerna kommer ansvara för kontroller i lokala butiker medans Kemikalieinspektionen kommer kontrollera tillverkare, importörer och butikskedjor. Läs hela artikeln här!

Brexit närmar sig – Dags att agera

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA rekommenderar europeiska företag att förbereda sig på en s.k. No deal-Brexit iom Storbritanniens urträde ur unionen den 29:e mars. Det råder fortfarande stora oklarheter om vad som kommer gälla från och med den 30:e mars och ECHA råder brittiska företag att under perioden 12:e till 29:e mars föra över sina REACH-registreringar till s.k. only representative-företag i något av de övriga medlemsländerna.

Under denna period kommer ECHA att öppna upp ett Brexit-fönster i REACH-IT för att brittiska företag ska kunna föra över registreringar till andra länders företag. Om en only representative saknas efter denna period kommer importerande företag från övriga EU-länder behöva utföra egna registreringar av berörda ämnen.

Nedströmsanvändare som utnyttjar ett brittiskt företags tillstånd för Bilaga XIV-ämne måste säkra upp sig och hitta en annan europeisk leverantör för att kunna fortsätta använda produkter innehållandes dessa ämnen.

Om du är osäker på hur Brexit eventuellt påverkar ert företag kan vi på Intersolia hjälpa dig. Våra konsulter kan hjälpa ert företag att förstå de nya reglerna och hjälpa er med eventuella nya REACH- eller biocid-registreringar som följd av brittiska EU-utträdet. Kontakta oss på: consulting.se@intersolia.com

no-deal brexit