Nyhetsbrev – Maj 2019

Rimlighetskontroll

För att upprätthålla en god kvalitet i säkerhetsdatabladen erbjuder Intersolia en ny tjänst där vi går igenom SDB enligt REACH/CLP & GHS och eventuella avvikelser visas i iChemistry.

lagstiftning

REACH-tjänster

Behöver ni hjälp med REACH såsom att tolka ditt företags ansvar och roller i leverantörskedjan, söka tillstånd om att använda ett Bilaga XIV-ämne eller registrera ett ämne som ni tillverkar eller importerar?

Som företag är det inte alltid enkelt att förstå hur Kemikalielagstiftningen REACH påverkar ens verksamhet. Intersolias erfarna konsultteam hjälper er med detta och erbjuder flera tjänster för att underlätta för er i arbetet som berörs av denna europeiska kemikalieförordning.

Kontakta våra konsulter för att se vad vi kan hjälpa er med.

Byggvarutjänster

Inom byggbranschen ställs allt högre krav på giftfria byggvaror, och att vara säker på att ens produkter uppfyller dessa krav kan vara svårt när kompetensen saknas inom företaget. Intersolia hjälper leverantörer och tillverkare inom byggbranschen med att sammanställa och granska byggvarudeklarationer och underlag inför registrering och utvärdering av byggvaror i Byggvarubedömningen, Sunda Hus och BASTA.

Vi erbjuder även hjälp med att undersöka era produkter som redan är bedömda med underkända resultat för att hjälpa er att korrigera dessa så att ni kan få dessa korrekt ombedömda.

strategitjänster

Kommande utbildningstillfällen

Just nu kommer vi ta en liten paus med utbildningar fram till sommaren men läs gärna mer om våra öppna utbildningar och våra populära microwebbinarier här.

Nya datum inför höstens utbildningar kommer annonseras senare.

Ny konsultrekrytering

Konsultteamet i Sverige fortsätter växa. Denna gång är det vårt norrlandskontor i Umeå som förstärks med rekryteringen av Conny Kjerrulf. Conny är disputerad miljökemist och har mångårig erfarenhet av att arbeta som miljökonsult. Förutom erfarenhet av att arbeta med kemikaliefrågor och kemikalielagstiftning har han bland annat arbetat med miljökonsekvensbeskrivningar och verksamhetsutveckling.

Vi välkomnar Dr. Kjerrulf till vårt växande konsultteam!

Nytt från omvärlden

Globalt förbud för PFOA

Från och med december 2020 införs ett globalt förbud för det högfluorerade ämnet PFOA, dess salter samt över 800 ämnen som kan brytas ned till det mycket långlivade och farliga ämnet. Detta har de 182 länder som skrivit under den s.k. Stockholmskonventionen nu kommit överens om. Inom EU ska begränsningar av PFOA-användning införas från och med juni 2020 och dessa begränsningsregler kommer nu behöva skärpas än mer för att uppfylla de nya globala kraven.

PFOA ingår i ämnesgruppen högfluorerade ämnen (s.k. PFAS-ämnen) vilka från och med i år även måste rapporteras in till Kemikalieinspektionen om de förekommer i anmälningspliktiga kemiska produkter.

Plausibility checkIntersolia Utbildningar