Nytt från omvärlden – November 2019

Lågt antal överförda REACH-registreringar från UK till EU27 oroar

Storbritanniens utträde ur EU har återigen skjutits fram med en tre-månadersperiod till den 31:a januari 2020, men oron inom kemikalie- och tillverkningsindustrin kvarstår.

EU-kommissionen släppte nyligen en sammanställning där det framgår att enbart ca hälften (52%) av alla REACH-registreringar (över 11 000 st) som var utförda av brittiska företag hade förts över till ett annat EU-land i mitten av augusti 2019. Detta oroar den europeiska kemikaliebranschorganisationen CEFIC eftersom 700 av dessa ämnen endast har registrerats av brittiska företag. Dessa ämnen riskerar därmed att inte finnas tillgängliga på den europeiska marknaden från och med 1 februari 2020 om Storbritannien lämnar unionen som planerat.

Än så länge finns möjligheten att föra över REACH-registreringar från Storbritannien till annat EU-land och enligt ECHA så är många företag förberedda på dessa överflyttningar, men avvaktar in i det sista en eventuell Brexit-överenskommelse mellan parterna.

Behöver ert företag hjälp med att förbereda er inför Brexit eller är intresserade av att ta över en REACH-registrering från ett brittiskt bolag? Tveka inte att kontakta våra konsulter.

Danmark inför förbud mot PFAS-ämnen i matförpackningar

PFAS är en grupp svårnedbrytbara ämnen som ansamlas i näringskedjan i miljön och som dessutom är kända för att orsaka en mängd allvarliga skador på människors och djurs hälsa. Många PFAS-ämnen används idag i låga halter i matförpackningar såsom pizzakartonger, muffinsformar och påsar för mikropopcorn eftersom de stöter bort både fett och smuts.

Inom EU har diskussioner om huruvida PFAS ska tillåtas i matförpackningar eller ej pågått under en längre tid. Nu vill inte danskarna vänta på beslut längre utan tar saken i egna händer och inför ett eget förbud, både för danska och utländska förpackningar. Förbudet förväntas träda i kraft den 1 juli 2020.

Bygghandelskedja fasar ut PFAS

Det är inte bara Danmark som gör sig av med PFAS i utvalda varor. Världens största detaljhandelskedja inom bygg och inredning, amerikanska Home Depot, meddelade i september att de efter nyår kommer att sluta med all handel med PFAS-behandlade golvmattor i deras butiker i USA och Kanada samt online.

Home Depot har sedan 2017 arbetat med att reducera och ta bort flera skadliga ämnen såsom orto-ftalater, formaldehyd och triclosan ur sitt sortiment och fortsätter nu alltså med PFAS-ämnen på en första varugrupp.

Är ni intresserade av hjälp med restriktionsfrågor och utfasning av skadliga ämnen i er verksamhet? Kontakta våra konsulter!

Förslag till begränsningar för diisocyanater

EU-kommissionen har arbetat fram ett förslag till begränsningar för diisocyanater som omfattar över 0,1 vikt-% av ämnet i produkter avsedda för professionell och industriell användning samt i konsumentprodukter.

De föreslagna begränsningarna kommer bland annat att påverka kemiska produkter som används vid tillverkning av polyuretan såsom två-komponents lacker/färger och fogskum. Enligt förslaget får företag som tillhandahåller berörda produkter på den europeiska marknaden 18 månader på sig för att anpassa sig till de nya begränsningarna fr.o.m. beslut om införande av de nya restriktionerna.

Förslag till begränsningar för diisocyanater

Fler restriktionsförslag – Denna gång från ECHA:s vetenskapliga kommitté som valt att stödja nederländska hälso- och miljöinstitutets (RIVM) förslag på att sänka gränsvärdet för totalinnehåll av s.k. polyaromatiska kolväten (PAH:er) i gummigranulat som används i konstgräs på idrotts- och lekplatser.

Det föreslagna gränsvärdet är en sänkning till 20 mg/kg i syfte att begränsa mänsklig exponering för PAH:er såsom Benzo[a]pyrener och krysener, ämnen som bland annat ger en ökad risk för att utveckla cancer.

Förslaget ska härnäst skickas vidare för behandling till EU-kommissionen innan ett slutgiltigt beslut kan fattas.

Nytt från omvärlden