Det finns mycket att tala om vad gäller kemi – därför håller vi våra seminarier

Att hantera kemiska risker på en arbetsplats är både komplext och utmanande. Samtidigt som lagstiftning och myndigheters krav blir allt hårdare, ökar andelen kunder, medarbetare och konsumenter som förväntar sig att alla verksamheter jobbar proaktivt och tar sitt ansvar för både hälsa och miljö. Hur väl förberett är ditt företag på detta? Har ni nyckeln till ett lyckat och effektivt kemikaliearbete? Gå på vårt seminarium och få svar.

Under seminariet kommer vi bl.a. att diskutera:

  • Aktuell lagstiftning på olika områden,
  • Tolkning av säkerhetsdatablad,
  • Riskbedömning,
  • Information till medarbetare,
  • Ansvar och roller,
  • Exempel på systemstöd – iChemistry, stöttar i hela processen.

Varmt välkommen till ett intressant frukostseminarium!

Just nu erbjuder vi seminarier på nedanstående datum och orter:

”Kemikaliehantering”

  • Torsdagen den 26 april kl 8:30-10:30 på Hotell Nissastigen i Gislaved
  • Fredagen den 27 april kl 9:00-11:00 på Hotell Avalon i Göteborg
  • Torsdagen den 17 maj kl 8:30-10:30 på Gamla Gummifabriken i Forsheda

Seminarierna är kostnadsfria och vi bjuder på frukost!

Anmäl dig på seminarier@intersolia.com. Har du frågor så ring Annika Tellram på 035-16 20 00.