Det finns mycket att tala om vad gäller kemi – därför håller vi våra frukostseminarier

Hur uppnår man Kemisk hållbarhet?
Kemikaliefrågan är väldigt komplex och bidrar ofta till att den hamnar i skymundan när företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Hur bör vi egentligen arbeta för att uppnå ”kemisk hållbarhet” ur ett verksamhetsutövarperspektiv? Vi ger exempel och resonerar kring tänkbara processer och arbetssätt som kan användas för att uppnå ”kemisk hållbarhet” hos företag.

Göteborg 8 maj
Malmö 23 maj

Nyheter lagstiftning
Vi går igenom de senaste förändringarna som har skett inom kemikalielagstiftning på EU-nivå (exempelvis REACH och CLP) och nationell nivå, samt går igenom hur dessa påverkar tillverkare, importör eller nedströmsanvändare av kemikalier i Sverige.

Västerås 13 mars
Malmö 19 mars
Sundsvall 27 mars
Göteborg 4 april
Stockholm 10 april
Östersund 14 maj

Våra frukostseminarium är kostnadsfria och information om exakt plats och tider kommer presenteras här på webben. För anmälan vänligen fyll i formuläret nedan.  Obs! När formuläret är skickat kommer du få en bekräftelse via mail inom 4 arbetsdagar. Om det inte skulle komma ett mail, vänligen kontakta vår kundtjänst på info@intersolia.com

Avbokning sker senast 24h innan till info@intersolia.com. Vid sen avbokning eller utebliven närvaro utgår no show-avgift på 249 kr ex moms.
Intersolia förbehåller sig rätten att avboka seminarium vid för få anmälningar. 

    För mer info, klicka här!