Rimlighetskontroll

För att upprätthålla en god kvalitet i säkerhetsdatabladen erbjuder Intersolia en ny tjänst där vi går igenom SDB enligt REACH/CLP & GHS och eventuella avvikelser visas i iChemistry.

Varför rimlighetskontroll?

Över 50% av säkerhetsdatabladen är idag felaktiga eller saknar information.

Säkerhetsdatablad (SDB) är ett dokument som krävs juridiskt för de flesta kemikalier. Enligt REACH sektion II måste ett säkerhetsdatablad innehålla viss information och det företag som ansvarar för informationen i SDB är tillverkaren eller annat företag som ansvarar för distributionen av kemikalien.

Grundläggande

Vid en rimlighetskontroll kontrolleras det så SDB möter kraven för både REACH/CLP och GHS beroende region och förordning som gäller för den marknad där företag eller avdelning finns.

Samarbete mellan intersolia och notisumPlausibility check