Situationen med COVID-19

Det är helt enkelt extraordinära tider. När COVID-19-pandemin fortsätter att spridas över hela världen tänker vi på dem som har påverkats av viruset eller har familj eller vänner som blivit påverkade.

Alla våra kontor följer instruktionerna från stat och kommuner. Kontoren är dock inte stängda men de flesta av oss arbetar hemifrån för att skydda oss själva och andra människor i största möjligaste mån. Vi är dessutom en organisation som redan har infrastrukturen och kulturen att arbeta på distans.

Alla våra processer för kontinuitetsplanering är på plats för att säkerställa att vi tillhandahåller samma servicegrad och tillgänglighet till våra produkter och tjänster oavsett om vi arbetar på plats eller på distans. Under denna tid är våra supportteam tillgängliga som alltid och kan nås via de vanliga kanalerna som telefon, e-post och kundportal.

Vi kommer att fortsätta att övervaka den globala situationen och erbjuda fortsatt stöd till våra anställda, kunder och partners efter behov.

Med varma hälsningar
Intersolia

Frågor:

customer.intersolia.com

Sweden: info.se@intersolia.com | support.se@intersolia.com | Tel. 035 16 20 20
United Kingdom: info.uk@intersolia.com | support.uk@intersolia.com | Tel. 0161 7131719
Germany: info.de@intersolia.com | support.de@intersolia.com | Tel. 02102 305 9519
Denmark: info.dk@intersolia.com | support.dk@intersolia.com | Tel. 88532453

Intersolia UtbildningarNytt från omvärlden