Onlineutbildning

Lär dig vikten av exponeringsscenarier

exponeringsscenarier reach

REACH-lagstiftningens exponeringsscenarier dyker allt oftare upp i säkerhetsdatabladen. När du tar emot exponeringsscenariot skall du tolka det och avgöra om du omfattas eller inte. Så, hur kan du läsa och tolka informationen och vad ska du dokumentera? I denna halvdagskurs går vi igenom principerna mer ingående – och tittar på hur det fungerar praktiskt i arbetet.

Kursen innehåller en översiktlig genomgång av:

Bokningsregler

Senaste datum för anmälan till våra öppna utbildningar är 5 kalenderdagar innan kursdag.

Om du är intresserad av utbildningen men det är efter sista anmälningsdag, vänligen kontakta oss så meddelar vi dig om det finns plats kvar.

 

Avbokningsregler

Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud 5 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Om ni skulle få förhinder får ni gärna överlåta platsen till någon annan på ert företag.

Intersolia förbehåller sig rätten att avboka utbildningen vid för få anmälningar.

Utbildningen är till för alla som leder eller arbetar med bedömningar av kemiska riskällor. Till exempel arbetsledare/chefer och skyddsombud.

Utbildningsinformation

Pris: 3,000 kr exkl moms
(Intersolias kunder 2 000 kr exkl moms).
1 halvdag, 09.00-12.00
Onlineutbildning
Kurstillfällen
2021-10-20

Instruktör

Annika Fredholm
Annika Fredholm

Senior EHS Consultant

Anmälan till utbildning

Lär dig vikten av Exponeringsscenarier