HMS-konsulenter klare til å hjelpe

Våre erfarne konsulenter kan raskt hjelpe til med alle oppgaver relatert til arbeid med kjemikalier. Vi tilpasser oss dine behov og kan tilby støtte innenfor alle områder av kjemikaliehåndtering og utarbeidelse av sikkerhetsdatablad.

Tjenester
INTERSOLIA – MED TILLIT FRA STORE OG SMÅ VIRKSOMHETER PÅ TVERS AV BRANSJER
Tjenester

Våre konsulenter tilbyr støtte, uansett når og hvor du trenger det

Våre HMS-konsulenter er her for å forberede ditt selskap for fremtiden ved å bistå med generelle HMS-tjenester i henhold til globale og europeiske regelverk som REACH, CLP og GHS.
Tjenester
OVERSIKT

Eksempler på våre tjenester

Innkjøp

Vi kan bistå i å opprette gode innkjøpsprosedyrer, for å sørge for at de rette produktene kjøpes inn fra start. Prosedyrene resulterer i bedre valg av produkter når det gjelder miljø, helse og sikkerhet.

Det betyr at utvalgte produkter kan begrenses, det reduserer behovet for kjemikalieadministrasjon, og kostnaden ved avfallshåndtering minimeres.

Avfall og lagring

Vi kan gjøre hvert steg lettere og sørge for at produktene dine er håndtert i henhold til gjeldende lovverk, hele veien fra innkjøp til avfall. Vi gjennomgår hvor og hvordan kjemikaliene er lagret, undersøker om de kan lagres sammen, og sørger for at de er lagret trygt.

Vi lager også avfallsinstruksjoner, slik at avfallet lagres riktig. Sikkerheten til de ansatte øker når man har full kontroll på lagring og avfall, i tillegg til at man reduserer håndteringskostnaden.

Varetelling

Vi bistår under varetelling av kjemiske produkter for å lage en god oversikt og forenkle utfasing av produkter som ikke lenger brukes. Vi bidrar også med å lage oppdaterte og korrekte produktlister.

Substitusjon

Vi kan hjelpe deg med alt fra å utvikle kriterier og prosedyrer for substitusjon til å bistå i selve substitusjonsarbeidet. Slik kan vi raskt begynne å bruke produkter som er bedre fra et miljø- og helseperspektiv.

Informasjon

Har du gode prosedyrer og prosesser for å få ut relevant informasjon til alle som trenger det i bedriften?

Hvis ikke kan vi hjelpe deg med å gjøre informasjon lettere tilgjengelig, slik at alle ansatte enkelt kan finne konkret informasjon om for eksempel håndtering, beskyttelsesutstyr og hva de skal gjøre hvis det skjer en ulykke.

Juridiske tjenester

Å lese og tolke lovverk kan være vanskelig for uinnvidde. Vi kan hjelpe deg å tolke hvordan ditt selskap blir påvirket av lovkrav innenfor kjemikaliefeltet og holde deg oppdatert på eventuelle lovendringer.

Vi kan også bistå i arbeidet med å oppdatere prosedyrer og veiledningsdokumenter og med å utvikle handlingsplaner – raskt og korrekt.

Risikovurdering

Vi kan identifisere risikoelementer i driften og hjelpe til med å utvikle tiltak for å begrense og fjerne dem. Med vår ekspertise kan vi se helheten i risikoer med hensyn til både kjemikalier og arbeidsmiljø. God risikovurdering gjør arbeidsdagen tryggere for alle ansatte.

Eksternt tilsyn

Vi sammenstiller rapporter og bidrar med ekspertise for å oppfylle både leverandørers og kunders krav og forventinger til din kjemikaliehåndtering. Vi kan også utvikle handlingsplaner for å sikre at selskapet fortsetter å være en troverdig aktør og kundenes førstevalg.