EHS-konsultit valmiina auttamaan

Kokeneet konsulttimme voivat nopeasti auttaa kaikissa kemikaalityöhön liittyvissä asioissa. Tarjoamme sekä neuvontaa että apua käytännön tehtävissä, kuten turvallisuustiedotteiden laatimisessa. Neuvontamme ja apumme räätälöidään tarpeisiinne ja toiveisiinne mahdollisimman relevantiksi ja käytännölliseksi.

Palvelut
ASIAKKAITAMME
Intersolia customers

Konsulttimme auttavat silloin, kun ja missä apua tarvitaan.

EHS-konsulttimme voivat auttaa tekemään organisaatiostanne tulevaisuuden tarjoamalla yleisiä EHS-palveluita, jotka noudattavat kansainvälisiä ja EU-lainsäädäntöjä, kuten REACH, CLP ja GHS.

Consulting
YLEISKATSAUS

Esimerkkejä palveluistamme

Hankinta

Voimme auttaa laadittaessa kemikaalien hankintaprosessikuvauksia, jotta jo hankinnan yhteydessä voidaan tehdä parhaat valinnat ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kannalta. Tämä tarkoittaa myös, että tuotevalikoimaa voidaan usein rajoittaa, kemikaalihallintoa vähentää ja jätehuoltokustannuksia minimoida.

Jäte/säilytys

Autamme varmistamaan, että tuotteitasi käsitellään voimassa olevien sääntöjen mukaisesti aina hankinnasta hävittämiseen asti. Kartoitamme kemikaaliesi varastoinnin ja autamme varmistamaan, että ne säilytetään ilman riskiä tahattomista reaktioista.

Laadimme myös prosessikuvauksen jätteiden käsittelyyn, joka varmistaa oikean lajittelun ja varastoinnin. Kaikkien työntekijöiden turvallisuutta lisätään täydellisen hallinnan avulla kemikaalien ja vaarallisen jätteen varastoinnissa, samalla kun kustannuksia käsittelyn osalta vähennetään.

Fyysinen varastotilanne

Kartoitamme kemikaalisi luodaksemme selkeän kuvan ja helpottaaksemme tarpeettomien tuotteiden poistamista. Kartoituksen jälkeen huolehdimme kaiken oleellisen dokumentaation hankinnasta, ylläpidosta ja saatavuudesta aktiiviselle kemikaalivalikoimalle.

Korvaaminen

Tällä alueella voimme auttaa kaikessa prosessien laatimisesta koko korvaamisprosessin tukemiseen yrityksessä. Tämän avulla yritys voi nopeasti ottaa käyttöön kemikaaleja, jotka ovat parempia vaihtoehtoja ympäristön ja terveyden näkökulmasta.

Työpaikan riskinarviointi

Yrityksen työympäristön perustana tulee laatia riskinarviointi. Mikäli työssä käytetään kemikaaleja, riskinarvioinnissa tulee olla osio, jossa kuvataan työhön liittyvät riskit ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet. On tarkkoja vaatimuksia sille, mitä kemikaalien käytön riskinarvioinnin tulee sisältää ja miten työntekijöille tulee antaa ohjeet.

Jos yrityksesi käyttää risikinarviointia iChemistry-järjestelmässä, kemikaalien käyttöön liittyvän riskinarvioinnin laatiminen on helppoa ja selkeää, ja voitte olla varmoja, että noudatatte kaikkia lainsäädännön vaatimuksia. Mikäli yrityksellänne ei ole kemikaalinhallintajärjestelmää, voimme auttaa teitä prosessienne riskinarvioinnissa. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Lakien ja sääntöjen noudattaminen

On vaikeaa ymmärtää ja tulkita monia sääntöjä ja lakeja, jotka koskevat yritystänne. Voimme auttaa arvioimaan ja selventämään, miten yritystänne vaikuttaa kemikaalialan lainsäädäntövaatimuksiin, ja pitää teidät ajan tasalla muutoksista.

Autamme myös raporttien laatimisessa ja tarjoamme asiantuntemusta vastataksemme sekä toimittajien että asiakkaiden vaatimuksiin ja odotuksiin yrityksenne kemikaalien käsittelystä. Voimme auttaa päivittämään prosesseja ja laatimaan toimintasuunnitelmia varmistaaksemme, että yrityksenne pysyy luotettavana toimijana ja näin ollen suosittuna toimittajana.

Riskinarviointi

Autamme tunnistamaan riskejä yrityksenne toiminnassa ja laatimaan prosesseja niiden vaikutusten minimoimiseksi. Järjestelmämme avulla voit hallita yrityksesi riskejä ja välittää helposti vaarat ja varotoimet kaikille asiaankuuluville työntekijöille.

Ulkoiset tarkastukset

Autamme raporttien laatimisessa ja tarjoamme neuvontaa kemikaalinhallinnan täyttämiseen ja dokumentointiin liittyen suhteessa toimittajiin ja asiakkaisiin. Voimme myös auttaa laatimaan toimintasuunnitelmia, jotta yrityksenne voi jatkaa luotettavana toimijana ja pysyä näin ollen ensisijaisena toimittajana.

Tieto

Onko teillä kaikki menettelytavat ja prosessit kunnossa, jotta relevantti tieto tavoittaa oikeat henkilöt mahdollisimman tehokkaasti?

Mikäli ei, järjestelmämme voi varmistaa, että tietoon on helppo päästä, ja kaikki työntekijät voivat nopeasti löytää konkreettista tietoa esimerkiksi siitä, miten kemikaalia tulee käsitellä, millainen turvavarustus on tarpeen ja miten toimia onnettomuustilanteessa. Tämä pätee sekä verkossa että offline-tilassa, käyttäen meidän sovellustamme tai tietokonetta.

Johtamisjärjestelmät

Jos yrityksesi haluaa vahvistaa ympäristö- ja/tai työympäristöprofiiliaan, autamme kartoittamaan yrityksesi ja valmistelemaan sen ISO14001- ja ISO45001-sertifiointeja varten. Valmistelemme sinut viranomaistarkastuksiin ja sertifiointitarkastuksiin sekä luomme järjestelmällisyyttä ja yleiskuvaa ympäristö- ja työjohtamiseen. Koko prosessi räätälöidään tarpeidesi mukaisesti.