🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Ordliste

Sikkerhedsinstruktion

Hvad er en sikkerhedsinstruktion

En sikkerhedsinstruktion er en måde at sikre at alle medarbejdere, der arbejder med, eller bliver udsat for, kemikalier har modtaget tilstrækkelig instruktion i hvordan arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

En sikkerhedsinstruktion skal være baseret på den kemiske arbejdspladsvurdering også, kaldet den kemiske risikovurdering, som du kan læse mere om her: Skab et sikkert arbejdsmiljø med kemiske risikovurderinger

Hvad skal sikkerhedsinstruktionen indeholde

En sikkerhedsinstruktionen baseret på den kemiske risikovurderingen skal indeholde:

  • De omfattede kemiprodukters navn og faremærkning
  • Eventuelle grænseværdier for de indgående stoffer i produkterne
  • Beskrivelse af sikker håndtering, brug og opbevaring
  • Korrekt anvendelse og opbevaring af personlige værnemidler for arbejdet
  • Håndtering af affald fra arbejdet, samt bortskaffelse af brugte personlige værnemidler
  • Foranstaltninger hvis der sker et uheld eller en ulykke

Hvornår skal der udarbejdes en skriftlig instruktion

Når der arbejdes med kemikalier i virksomheden, skal der som minimum gives en mundtlig instruktion i hvordan der arbejdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, baseret på den kemiske risikovurdering. Denne instruktion skal dog underbygges med en skriftlig instruktion, hvis der arbejdes med særligt farlige stoffer og materialer eller med særlige komplicerede processer.

Hvor ofte skal instruktionen ændres

Instruktionen skal ændres, når det giver anledning til at den kemiske risikovurdering bliver ændret. Det kan være at arbejdsprocessen eller de anvendte kemikalier ændres og så skal instruktionen tilsvarende opdateres.

Hvis der ikke sker ændringer i processen eller de tilhørende kemikalier, skal instruktionen som minimum gennemgås i forbindelse med den tre årige APV gennemgang.

Har du behov for hjælp til udarbejdelse af den kemiske risikovurdering og tilhørende sikkerhedsinstruktioner, så kontakt os her: