Intersolia logo

Artikler

Artikler og nyheder

Læs de seneste artikler, nyheder og information, så du er opdateret om det seneste nye.

PFAS-stoffer
Arbejdsmiljø

PFAS-stoffer og de negative effekter på menneskers sundhed og miljøet

En enkel guide för dig som jobbar med diisocyanater
Kemikaliestyring Kemikaliestyring

Opdaterede regler: Kend dine rettigheder og forpligtelser før du arbejder med diisocyanater!

Sprängämnesprekursorer: Ny lagstiftning om saluföring och användning
Compliance

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer

SDB 2023
Nyheder

Har du styr på de nye krav til sikkerhedsdatablade i 2023?

Article SCIP
Kemikaliestyring

ECHA’s SCIP-database: Rapportér SVHC’er i artikler

Skab et sikkert arbejdsmiljø med kemiske risikovurderinger
Arbejdsmiljø

Skab et sikkert arbejdsmiljø med kemiske risikovurderinger

Säkerhetsdatablad: Allt för er med Kemiska produkter
Kemikaliestyring

Alt hvad du skal vide om sikkerhedsdatablade (SDB)

Märkning av kemiska produkter enligt clp-förordningen
Compliance

Mærkning af kemiske stoffer i henhold til CLP-forordningen

Ny grænseværdiliste for farlige stoffer er ude – igen
Kemikaliestyring

Ny grænseværdiliste for farlige stoffer er ude – igen