Bedste system til miljø- og arbejdsmiljøledelse

M-navigator® har været på banen siden 1999 og er dermed en af Danmarks mest efterprøvede systemer til miljø- og arbejdsmiljøledelse. Platformen er blevet løbende udviklet i samarbejde mellem vores kunder og vores faste team af erfarne konsulenter.

M-navigator software
INTERSOLIA - ANVENDES AF VIRKSOMHEDER DER ARBEJDER SYSTEMATISK MED MILJØ OG ARBEJDSMILJØLEDELSE
Intersolia customers
MILJØ- OG ARBEJDSMILJØSTYRING

Hvad er m-navigator®?

M-navigator® er en cloudbaseret softwareløsning til håndtering af bindende forpligtelser inden for miljø- og arbejdsmiljøområderne. Vores software gør det lettere at overholde krav uafhængigt af hvilken myndighed der stiller dem. M-navigator® gør det nemt løbende at overvåge miljø- og arbejdsmiljøpræstationen i virksomheden.

Forbedret miljø, sikkerhed og sundhed

Skab konkrete mål for præstationen med m-navigator. Overvåg om målene indfries efter planen.

Forbedret lovoverholdelse

Overhold Danske og Europæiske myndighedskrav vedr. miljø- og arbejdsmiljø og brug m-navigator® til at lave en vurdering af forholdene.

Forbedret klimaindsats

Arbejd proaktivt med at reducere energiforbruget og overvåg hvordan CO2 emissionen rasler ned samtidigt med at bundlinjen forbedres.

STOR SKALA VIRKSOMHEDER

Styr på præstationen for større organisationer med mange afdelinger

Hvis du repræsenterer en stor organisation med mange afdelinger kan du nemt lave en samlet miljøredegørelse for hele butikken, hvor der bliver samlet op på energi- og vandforbrug, affaldsproduktion og kemikaliekøb for alle enhederne.

Du kan også nemt at navigere imellem afdelinger hvis du vil gå mere detaljeret til værks. Herudover vil det blive nemt at distribuere og styre dokumentation fra hovedafdeling til underafdelinger.

M-Navigator
Intersolia konsulenter
VIDEN

Altid adgang til viden

M-navigator® er mere end et software system. Der gives og også adgang til fri kundesupport og rådgivning i det daglige.
Hvis der er er behov for specifik hjælp til konkrete miljø- og arbejdsmiljøudfordringer, er vores specialiserede EHS-konsulenter klar til at hjælpe med det videre arbejde.

I FÅR

De vigtigste funktioner

Integreret SDB-service

Danmarks største kemidatabaser med sikkerhedsdatablade for omtrent 15.000 industrikemikalier. De væsentligste data fra sikkerhedsdatabladene digitaliseres og vedligeholdes, så der med virksomhedens købsregistreringer kan skabes konkrete tal og mål der vedrører påvirkninger fra brug af kemikalier.

Dokumentstyring

Med m-navigator kan du nemt overskue og styre den dokumentation som standarderne ISO14001 og 45001 kræver. Dette gælder f.eks. procedurer, afvigelser, politik samt mål- og handlingsplaner. M-navigator indeholder en stor skabelon samling, så det endda bliver nemt at skabe de påkrævede dokumenter.

Brancheorienteret Arbejdspladsvurdering

Med m-navigator® kan arbejdsmiljøorganisationen nemt kortlægge arbejdsmiljøet for virksomheden med vores interaktive guide. Herved skabes der automatisk en handlingsplan som kan prioriteres, datosættes og kommenteres. APV kan udføres i plenum eller individuelt.

Interaktiv kontrolbog

Den unikke kontrolbog i m-navigator® øger sandsynligheden for at alle lovpligtige eftersyn overholdes, da brugerne bliver adviseret 14 dage før et specifikt kontrolbesøg skal gennemføres. Der bliver nemt at følge servicehistorikken på alle vigtige installationer og aftaler.

Forbedret kemikaliehåndtering

Få styr på kemikalierne med m-navigator® og få hurtigt konkret viden om iboende risici, så du nemt kan lave APV for de processer der kræver brug af kemikalier.

Affaldsstyring

Med m-navigator kan du overvåge produktion af farligt såvel som ufarligt affald uafhængigt af modtager. Vi anvender de Europæiske Affalds Katalogkoder til at identificere affaldet.

Miljøredegørelse

Nøgletal samles i en årlig miljø- og arbejdsmiljøredegørelse, så præstationen kan visualiseres og sammenlignes år for år. Dette kan også gøres for større netværksorganisationer, der ønsker at få et samlet billede for hele virksomheden.

Vidensbase

Intersolia vedligeholder et bibliotek over relevante retsakter og regler i forhold til miljø- og arbejdsmiljø. Brugeren udpeger selv dem der er relevante for virksomheden, hvorefter vi sørger for at holde dem opdateret.

Feedback

Relevante medarbejdere får feedback fra m-navigator® om virksomhedens præstationer, ændringer i kemikaliedokumentation og påmindelser om lovpligtige serviceeftersyn samt påkrævet registrering.Virksomheden vælger selv hvilke brugere der skal have feedback.

Intersolia experts
TAL MED VORES EKSPERTER

Vi hjælper dig igennem fra fysisk kortlægning til certifikat

Sammen kan vi tilpasse m-navigator med den funktionalitet der giver bedst mening i forhold til de faktiske driftsforhold. Lad os gøre det let at arbejde forebyggende med at overholde lovgivningen, minimere risici og reducere omkostninger.