🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

M-Navigator - Miljø- og arbejdsmiljøledelse

Miljø- og arbejdsmiljøledelse gjort nemt

M-navigator har været på banen siden 1999 og er dermed en af Danmarks mest efterprøvede systemer til miljø- og arbejdsmiljøledelse. Platformen understøtter ISO 14001 og ISO 45001.

M-navigator - Miljø- og arbejdsmiljøledelse gjort nemt
INTERSOLIA - ANVENDES AF VIRKSOMHEDER DER ARBEJDER SYSTEMATISK MED MILJØ OG ARBEJDSMILJØLEDELSE
Intersolia customers
MILJØ- OG ARBEJDSMILJØSTYRING

Hvad er m-navigator?

En cloudbaseret softwareløsning til håndtering af bindende forpligtelser inden for miljø- og arbejdsmiljøområderne. Vores software gør det lettere at overholde krav uafhængigt af hvilken myndighed der stiller dem. M-navigator gør det nemt løbende at overvåge miljø- og arbejdsmiljøpræstationen i virksomheden.

Forbedret miljø, sikkerhed og sundhed

Skab konkrete mål for præstationen med m-navigator. Overvåg om målene indfries efter planen.

Forbedret lovoverholdelse

Overhold Danske og Europæiske myndighedskrav vedr. miljø- og arbejdsmiljø og brug systemet til at lave en vurdering af forholdene.

Forbedret klimaindsats

Arbejd proaktivt med at reducere energiforbruget og overvåg hvordan CO2 emissionen rasler ned samtidigt med at bundlinjen forbedres.

STOR SKALA VIRKSOMHEDER

Stor organisation - intet problem!

Hvis du repræsenterer en stor organisation med mange afdelinger kan du nemt lave en samlet miljørapport for hele butikken, hvor der bliver samlet op på energi- og vandforbrug, affaldsproduktion og kemikaliekøb for alle enhederne.

Du kan også nemt at navigere imellem afdelinger hvis du vil gå mere detaljeret til værks. Herudover vil det blive nemt at distribuere og styre dokumentation fra hovedafdeling til underafdelinger.

M-Navigator stor organisation
EHS-konsulenter klar til at hjælpe
VIDEN

Altid adgang til viden

M-navigator er mere end et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem. Der gives og også adgang til fri kundesupport og rådgivning i det daglige. Hvis der er er behov for specifik hjælp til konkrete miljø- og arbejdsmiljøudfordringer, er vores specialiserede EHS-konsulenter klar til at hjælpe med det videre arbejde.

I FÅR

De vigtigste funktioner

Opdaterede sikkerhedsdatablade

Få adgang til Danmarks største kemidatabase med opdaterede data om 15.000 industrikemikalier.

Dokumentstyring

Du kan nemt skabe, overskue og styre den dokumentation som standarderne ISO 14001 og ISO 45001 kræver.

Brancheorienteret Arbejdspladsvurdering

Arbejdsmiljøorganisationen kan nemt kortlægge arbejdsmiljøet for virksomheden med vores interaktive guide.

Interaktiv kontrolbog

Den unikke kontrolbog giver automatisk feedback og øger sandsynligheden for at alle lovpligtige eftersyn overholdes.

Forbedret kemikaliehåndtering

Få hurtigt konkret viden om iboende risici, så du nemt kan lave APV for de processer der kræver brug af kemikalier.

Affaldsstyring

Overvåg nemt produktion af farligt såvel som ufarligt affald uafhængigt af modtager. Vi anvender de Europæiske Affalds Katalogkoder til at identificere affaldet.

Miljø- og arbejdsmiljørapport

Nøgletal samles i en årlig rapport, så præstationen kan visualiseres og sammenlignes år for år.

Vidensbase

Få adgang til vores opdaterede bibliotek over relevante retsakter og regler i forhold til miljø- og arbejdsmiljø.

Feedback

Medarbejderne får feedback om virksomhedens præstationer. Og du bliver påmindet, når der er krav om registrering.

Intersolia experts
TAL MED VORES EKSPERTER

Vi hjælper dig igennem fra fysisk kortlægning til certifikat

Sammen kan vi tilpasse m-navigator med den funktionalitet der giver bedst mening i forhold til de faktiske driftsforhold. Lad os gøre det let at arbejde forebyggende med at overholde lovgivningen, minimere risici og reducere omkostninger.