🎥 Webinarer

CSRD & ESRS: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

iDistributor

Automatiseret distribution af sikkerhedsdatablade

iDistributor automatiserer processen med at gøre sikkerhedsdatablade tilgængelige for forhandlere og slutbrugere. Med vores system får du en central SDB-håndtering, hvorfra du let kan effektivisere distributionen af sikkerhedsdatablade for de kemikalier, du leverer.

iDistributor
INTERSOLIA - ANVENDT AF VIRKSOMHEDER I ALLE STØRRELSER OG I ALLE BRANCHER
Intersolia customers
OVERBLIK

Hvem har brug for iDistributor?

Som distributør af farlige kemiske produkter har du pligt til at give dine forhandlere og slutbrugere adgang til sikkerhedsdatablade for produkterne. Med iDistributor får I et centralt samlet SDB-system med automatisk udsendelse af de senest opdaterede versioner af jeres sikkerhedsdatablade. Med vores system er der sikkerhed for at lovgivningen overholdes.

SDB Distribution

Send jeres seneste versioner af sikkerhedsdatablade ud til alle eller flere markeder på en gang.

Samlet SDB-håndtering

Samlet håndtering af sikkerhedsdatablade og opfyldelse af lovkrav.

Opdaterede SDB

Integreret SDB service, som sikrer opdaterede sikkerhedsdatablade.

IDISTRIBUTOR

Automatiseret distribution

iDistributor forenkler arbejdet med at distribuere sikkerhedsdatablade ved hjælp af en automatisk udsendelse, jf. kravene i REACH-forordningen.

Med hjælp af vores integrerede SDB-service sørger vi for, at jeres sikkerhedsdatablade altid er opdaterede og klar til distribution.

Distribute SDS
FUNKTIONER

Vores mest populære funktioner

Automatisk udsendelse af SDB

Enkel og sikker distribution af sikkerhedsdatablade jf. kravene i REACH-forordningen.

Opdaterede SDB

Kontinuerlig opdatering af sikkerhedsdatablade og digitaliseret information.

Kemikalieoversigt

Let at skabe et overblik over indholdet i dine kemikalier fra diverse rapporter og myndighedslister.

Web distribution

Let adgang til at downloade SDB links og data til den ønskede digitale platform.

Transport

Lav transportdokumenter og anden transport information i medfør af ADR/RID.

Overblik

Få et samlet overblik over alle de produkter, der distribueres.

Etiketter

Lav tilpassede etikketter til jeres produkter, inden de sendes.

Produktkatalog

Tilbyd jeres kunder adgang til en portal med al nødvendig dokumentation vedrørende jeres kemikalier.

Intersolia experts
TAL MED VORES EKSPERTER

Vi hjælper med distributionen af jeres SDB