🎥 Webinarer

CSRD & ESRS: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Eksperter i risikovurderinger

Har du brug for støtte i dit arbejde med risikovurdering? Vi hjælper dig med at skabe overblik over dine kemiske risici og vurdere disse ud fra sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige perspektiver.

Risikovurderinger
ANVENDT AF VIRKSOMHEDER I ALLE STØRRELSER OG I ALLE BRANCHER
Vattenfall
Husqvarna
Weber Saint-Gobain
BMW
Christian Berner
Region Örebro län
Synlab
fortum
DMG MORI
Habia Cable

Effektiviser sikkerhedsarbejdet

For at opfylde lovkravene skal hver virksomhed identificere og risikovurdere de kemiske risici. Dette kan gøres ved hjælp af iChemistry. Risikovurderinger betyder en reduceret risiko for lovovertrædelse, forringet helbred og ulykker på arbejdspladsen – for dine medarbejdere og miljøets skyld.

Intersolias erfarne konsulenter kan hjælpe dig med risikovurderinger, herunder rådgivning, gennemgang og træning specifikt til din virksomhed.

Risikovurderinger
OVERSIGT

Eksempler på hjælp til din risikovurdering

Vi udfører og gennemgår dine risikovurderinger

Vi risikovurderer dine kemiske risikokilder i henhold til Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. Risikovurderingen tager udgangspunkt i kemikaliets sikkerhedsdatablad og kundens specifikke forhold.

Vurdering af hygiejniske grænseværdier

Med udgangspunkt i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet vurderer vi den konkrete eksponering og håndteringen af de kemiske stoffer og eventuelt hvordan de kan begrænses.

Fortolkning af eksponeringsscenarier

Vi identificerer dine anvendelser baseret på forskellige use descriptorer, f.eks. efter anvendelsessektor og proceskategori. Vi sammenligner de faktiske forhold med de beskrevne i eksponeringsscenariet og sikre os at de overholdes.

Uddannelse og workshops i risikovurdering

Vi tilbyder organisationsspecifikke og generelle kurser. Herunder gennemgang af relevant lovgivning og udarbejdelse af risikovurderinger i iChemistry trin for trin, hvor deltagerne tilbydes at arbejde aktivt i systemet.

Løbende risikovurderingsopgaver

Erfarne konsulenter risikovurderer dine eksisterende kemikalier, udarbejder sikkerhedsdatablade, rådgiver om sikkerhedsforanstaltninger og tilbyder gennemgang og vurdering af dine nye produkter ved indkøbt.

Risikovurderinger
VORES TEAM KAN HJÆLPE DIG

Sikkert arbejdsmiljø og fortjeneste går hånd i hånd

Vi giver dig viden og hjælper dig med at overholde lovkravene i gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning. Vi kan hjælpe dig med både EU-lovgivning og den nationale lovgivning (både i Danmark og i andre lande), herunder REACH og CLP, SCIP, PCN og transportspørgsmål.