🎥 Webinarer

CSRD & ESRS: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Strategisk kemikaliearbejde

Har du brug for støtte til at arbejde strategisk med kemikaliehåndtering og være på forkant med fremtidige ændringer i lovgivningen og krav i markedet? Eller har I brug for hjælp til at skabe et sikrere arbejdsmiljø for medarbejderne?

Strategisk kemikaliearbejde
ANVENDT AF VIRKSOMHEDER I ALLE STØRRELSER OG I ALLE BRANCHER
Vattenfall
Husqvarna
Weber Saint-Gobain
BMW
Christian Berner
Region Örebro län
Synlab
fortum
DMG MORI
Habia Cable

Vi forankrer et sikkert arbejdsmiljø

At arbejde proaktivt med kemikaliehåndtering og arbejdsmiljø skaber både værdi i markedet og internt i virksomheden. Strategisk arbejde med disse emner er dog ofte komplekst og kræver viden om bl.a. lovgivningen og krav fra markedet.

Det kan f.eks. være essentielt at kende til kommende lovændringer, så du kan arbejde proaktivt og tilpasse virksomheden til de nye regler inden de træder i kraft.

Vores konsulenter kan hjælpe jer med viden og støtte til at definere, hvad gældende og fremtidig lovgivning betyder for din organisation. Vi arbejder strategisk for at sikre, at du træffer informerede valg og hjælper dig med at identificere og håndtere forretningsrisici.

Strategisk kemikaliearbejde

OVERSIGT

Eksempler på vores strategiske ydelser

Støtte til udvikling af arbejdsmiljø og miljømål

Intern kommunikation og træning

Udvikling af omfattende strategier og handlingsplaner

Udvikling af indkøb- og leverandørkrav

Overvågning af miljø-, arbejdsmiljø- og kemikalielovgivning

Hjælp med krav ved udbud

Strategisk kemikaliearbejde
VORES TEAM KAN HJÆLPE DIG

Sikkert arbejdsmiljø og fortjeneste går hånd i hånd

Vi giver dig viden og hjælper dig med at overholde lovkravene i gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning. Vi kan hjælpe dig med både EU-lovgivning og den nationale lovgivning (både i Danmark og i andre lande), herunder REACH og CLP, SCIP, PCN og transportspørgsmål.