🎥 Webinarer

CSRD & ESRS: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Lovgennemgang

Det første skridt mod at sikre at jeres virksomhed lever op de gældende miljø og arbejdsmiljøkrav er at have et godt kendskab til hvilke love og regler, der påvirker virksomheden, og at sikre, at virksomheden overholder disse krav.

Lovgennemgang og regulatoriske spørgsmål
ANVENDT AF VIRKSOMHEDER I ALLE STØRRELSER OG I ALLE BRANCHER
Vattenfall
Husqvarna
Weber Saint-Gobain
BMW
Christian Berner
Region Örebro län
Synlab
fortum
DMG MORI
Habia Cable

Eksperter i regulatoriske og lovgivningsspørgsmål

Intersolia hjælper med at identificere og fortolke relevante lovkrav indenfor miljø- og arbejdsmiljø. I vores lovgennemgange fremlægger vi relevante retsakter og vurdere hvilke krav der er relevante for virksomheden, samt hvordan de kan overholdes.

Hos Intersolia kan vi både hjælpe med national, europæiske og global lovgivning, herunder både specifikke juridiske undersøgelser og bredere gennemgange af lovopdateringer.

Lovgennemgang og regulatoriske spørgsmål
OVERSIGT

Eksempler på områder og lovkrav, vi kan hjælpe dig med

Kemikalieloven

Arbejdstilsynets bekendtgørelser

REACH-forordningen

CLP-forordningen

RoHS

Kosmetiske produkter

Levnedsmidler

Bekæmpelsesmidler

Medicinsk udstyr

Farligt gods

SEVESO

POP-forordningen

Lovgennemgang og regulatoriske spørgsmål
VORES TEAM KAN HJÆLPE DIG

Sikkert arbejdsmiljø og fortjeneste går hånd i hånd

Vi giver dig viden og hjælper dig med at overholde lovkravene i gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning. Vi kan hjælpe dig med både EU-lovgivning og den nationale lovgivning (både i Danmark og i andre lande), herunder REACH og CLP, SCIP, PCN og transportspørgsmål.