🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Ordliste

REACH-forordningen

Hvad er REACH-forordningen?

REACH (1907/2006) er en EU-forordning som trådte i kraft den 1. juni 2007. Formålet med forordningen er at beskytte mennesker og miljø mod farlige egenskaber i kemiske stoffer. En af ændringerne i forhold til tidligere lovgivning er at virksomheder har pligt til at undersøge egenskaber og farlighed af alle de kemiske stoffer, som de importerer, producerer og markedsføre.

REACH indeholder omfattende krav til registrering af kemiske stoffer. Producenter og importører skal identificere de risici, der er forbundet med et stof, og registrere det, hvis det fremstilles eller importeres i mængder på mere end 1 ton om året. Hvis stoffet ikke er registreret, kan det ikke sælges. Registreringen foretages hos ECHA, Det Europæiske Kemikalieagentur.

Hvad står REACH for?

Registration
Evaluation
Authorisation and restriction of
CHemicals

På dansk står REACH for Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Hvem er ansvarlig for REACH i Danmark?

Det er Miljøstyrelsen, der er den kompetente myndighed for REACH forordningen i Danmark.

Arbejdstilsynet fører ligeledes tilsyn med dele af REACH forordningen.

Kontakt os gerne, hvis du vil mere om REACH og hvordan du er omfattet.