Vores mål – en skræddersyet omfattende løsning

For at kunne levere den support, du har behov for, skal processen startes i den rette ånd. Vi har derfor udviklet en unik model i otte trin, som besvarer vores første og vigtigste spørgsmål: Hvordan kan vi bedst hjælpe dig?

Tænk en gang, hvis du kunne rationalisere håndteringen, minimere administrationen af kemiske produkter og i stedet have større fokus på dine kerneaktiviteter. Det er ikke svært at forestille sig. Med vores hjælp er det lige så let at opnå i praksis.

Hvis du vælger at samarbejde med os, begynder vi med at foretage en komplet gennemgang af den aktuelle situation i din organisation på otte forskellige områder. Den gennemprøvede model giver et billede af virksomhedens unikke eksisterende viden, og således fremtidige behov. Med denne information foreslår vi derefter en skalerbar løsning, hvor vi i fællesskab fastlægger ambitionsniveauet. Du bestemmer, om løsningen skal dække alt eller blot enkeltstående områder. Uanset hvad du beslutter dig for, kan du regne med vores fulde support.

LEDELSESSYSTEMER

Vi hjælper dig med at integrere kemistyring i dit ledelsesystem.

OVERHOLDELSE AF LOVE OG REGLER

Med udgangspunkt i egen drift, hjælper vi dig med at overholde gældende regler på kemikalieområdet.

SUBSTITUTION

Vi finder alternativer til de farligste kemikalier som anvendes i din virksomhed.

AFFALD/OPBEVARING

Vi hjælper dig med at gennemgå, hvor og hvordan dine kemikalier skal opbevares og afskaffes.

 

Lyder det interessant? Vil du vide mere? Kontakt os for at få yderligere information.

INDKØB

Når du har integreret kemistyring, skal indkøb af kemikalier foregå efter fastlagte retningslinjer.

LAGERBEHOLDNING

Vi sikrer, at du har overblik over hvilke kemikalier du har, hvor de er opbevaret, og hvordan de skal håndteres.

RISIKOVURDERING

Med udgangspunkt i egen drift, hjælper vi din virksomhed med at kortlægge risici, der er forbundet med brug af kemikalier.

SIKKERHEDSINSTRUKTION

Med udgangspunkt i risikovurderinger for de processer der involverer brug af kemikalier, skaber vi relevante og entydige instruktioner til medarbejderne.