⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Strategitjänster för kemikaliearbetet

Behöver ni stöd för att förankra kemisk hållbarhet internt och utveckla ett proaktivt arbete inför framtida förändringar av lagstiftning och marknadskrav? Eller behöver ni hjälp med att skapa en säkrare miljö för era arbetstagare?

Strategitjänster
ANLITADE AV FÖRETAG I FLERA BRANSCHER OCH STORLEKAR
Vattenfall
Strategitjänster
Weber Saint-Gobain
BMW
Christian Berner
Strategitjänster
Synlab
fortum
Strategitjänster
Habia Cable

Vi förankrar er kemiska hållbarhet internt

Att arbeta proaktivt med kemikalie- och hållbarhetsfrågor skapar både marknadsmässiga och interna mervärden samt kan bidra till en ökad lönsamhet. Strategiska frågor är dock ofta komplexa och kräver kunskap om både sakfrågor, lagstiftning och omvärld – samt krav från marknaden.

Det är exempelvis viktigt att känna till kommande lagförändringar så att ni kan arbeta proaktivt och vara förberedda på framtida förändringar och kan anpassa er verksamhet till de nya regelverken.

Med våra strategitjänster bistår vi er med kunskap och stöd för att definiera vad kemisk hållbarhet innebär för er verksamhet. Vi tar även fram strategier för att säkerställa att ni gör medvetna val, samt hjälper er att identifiera och hantera affärsmässiga risker.

Strategitjänster

ÖVERSIKT

Exempel på våra strategiska tjänster

Stöd vid framtagande av vision och mål för att uppnå kemisk hållbarhet

Intern förankring, kommunikation och utbildning

Framtagande av övergripande strategier och handlingsplaner

Utveckling av inköpskrav och leverantörskrav

Bevakning av miljö- arbetsmiljö- och kemikalielagstiftning

Hjälp med krav i upphandling

Strategitjänster
VÅRT TEAM HJÄLPER ER

Kemisk hållbarhet och lönsamhet går hand i hand

Vi ger er kunskap om och hjälper er att efterleva lagkraven i aktuell miljö- och arbetsmiljölagstiftning kopplat till kemikalier. Vi kan hjälpa er med såväl EU-lagstiftning som nationell lagstiftning (både i Sverige och andra länder), bland annat REACH och CLP, bekämpningsmedel, SCIP och avfallsfrågor.