Vi glæder os over at dele vores viden

Vi tilbyder træningskurser om miljø- og arbejdsmiljølovgivningen, REACH, kemikaliehåndtering, risikovurdering og praktisk brug af vores iChemistry-system. Træningskurser kan afholdes for både enkeltpersoner og hele virksomheden – lokalt i virksomheden eller via internettet.

TRÆNINGSKURSER OM SIKKER KEMIKALIEHÅNDTERING

Kursus i kemisk risikovurdering tilpasset din virksomhed

NY ARBEJDSMILJØLOVGIVNING TRÅDTE I KRAFT 1. JULI 2019. VI TILBYDER KURSUS I KEMISK RISIKOVURDERING.

På dette kursus tager vi udgangspunkt i den kemiske arbejdspladsvurdering i din virksomhed. Du får en dybdegående forståelse for Arbejdstilsynets nye regler om oplæring og instruktion i risikovurderingerne – også kaldet den kemiske arbejdspladsvurdering.

Vi gennemgår reglerne og fortæller dig, hvor du skal holde dit fokus i arbejdet med kemisk risikovurdering. Samtidig arbejder vi aktivt med din kemikalieportefølje, hvor vi strukturerer og prioriterer virksomhedens fremtidige arbejde med kemikaliedokumentation og instruktion.

I gennem hele dagen har vi fokus på jeres processer, og vi afslutter dagen med en workshop, hvor du får lejlighed til at lave en risikovurdering på din arbejdsproces.

Substitution

Et dybdegående kursus om, hvordan man erstatter farlige kemikalier. Vi gennemgår hvilke lovkrav, der gælder for substitution i både den relevante europæiske og danske kemikalielovgivning. Vi hjælper dig med at prioritere hvilke kemikalier i jeres portefølje, der først bør substitueres og giver dig praktisk information om, hvad I bør tage højde for i det arbejde.

Håndtering af kemikalier

Generel træning i håndteringen af kemikalier for alle medarbejdere, der anvender kemikalier i deres almindelige arbejde. Træningen omfatter blandt andet information om, hvad der gør et kemikalie farligt, hvordan man anvender personlige værnemidler, og hvordan man læser et sikkerhedsdatablad. Undervisningen tilpasses din virksomhed og jeres kemikalier.

REACH

Et dybdegående kursus i REACH-lovgivningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1907/2006/EF) som er EU’s primære lovgivning for kemikalier. Under træningen gennemgår vi de vigtigste dele af lovgivningen bl.a. kandidatlisten, bilag XIV om tilladelser og bilag XVII om restriktioner. Vi gennemgår også roller og ansvarsområder for producenter, indkøbere og brugere af kemikalier.

Kemikalielovgivningen

Kurset giver information om den aktuelle kemikalielovgivning, og hvad det betyder for dig som producent, importør eller downstream-bruger af kemikalier. Vi gennemgår EU-reglerne, REACH og CLP samt national dansk miljø- og arbejdsmiljølovgivning om kemikalier med udgangspunkt i din virksomhed.

Beredskabsplaner

I mange virksomheder skal der udarbejdes og trænes i den interne beredskabsplan. Vores konsulenter kan hjælpe din virksomhed med at kortlægge hvilke potentielle nødsituationer, der kan opstå i din virksomhed og hvordan I skal agere i dem. Træningen inkluderer også viden om, hvornår og hvordan man anmelder ulykker til myndighederne. Den resterende tid anvendes til praktisk arbejde med risikovurderinger i virksomheden.

Specialtilpasset træning

Vi tilbyder skræddersyede træningskurser, som er tilpasset jeres behov, ønsker og krav vedrørende arbejde med kemikalier. Har I spørgsmål eller behov for træning i andre dele af miljø- og arbejdsmiljø så tage endelig kontakt til os. Vi har dygtige konsulenter ansat med meget erfaring inden for området.

Systemtræning i iChemistry

iChemistry (heldags)

Et systemtræningskursus for kemikaliebrugere, som giver essentiel viden om vores system og optimal udnyttelse af dette. Kurset kan tilpasses forskellige brugergrupper så både medarbejdere, der anvender kemikalier og de medarbejdere, som har ansvar for kemikaliedokumentationen er klædt på til opgaven. Kurset tilpasses jeres ønsker og behov.

iChemistry risikovurdering (heldags)

Det er vigtigt at kunne lave en korrekt og relevant risikovurdering for de arbejdsprocesser hvor der anvendes stoffer og materialer. Du lærer at lave en detaljeret risikovurdering for virksomhedens arbejdsprocesser. Vi tager udgangspunkt i lovgivningen på området, og gennemgår derefter risikovurderingsmodulet sammen. I gennem hele dagen har vi fokus på jeres processer, og vi afslutter dagen med en workshop, hvor du får lejlighed til at lave en risikovurdering på din arbejdsproces.

Inventering af kemikalier

For at dit kemikaliestyringssystem iChemistry afspejler jeres håndtering af kemikalier, skal de korrekte kemikalier med de korrekte leverandører tilføjes i jeres database. Vi tilbyder at inventere alle virksomhedens produkter på afdelingsniveau.

Special træning

Har du ønsker til funktioner og/eller moduler i iChemistry, som du vil blive bedre til? Eller trænger du blot til en genopfriskning af iChemistry? Vi tilbyder træning, som passer specifikt til dig og din virksomheds behov.

Kontakt os

Kontakt os hvis du har spørgsmål til vores kurser, eller har brug for hjælp til andet konsulentarbejde.
Eller ring til os på 88 53 24 53 og tal med Camilla Knudsen eller Maja Petersen.