Utbildningar

Aktuella utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom bland annat miljö- och arbetsplatslagstiftning, REACH, kemikaliehantering och riskbedömning - samt praktisk användning av våra system iPublisher, iDistributor och iChemistry.

Utbildning Substitution

Substitution: Hur kan vi jobba med detta?
En övergripande kurs i hur du kan arbeta med att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga, och därmed uppfylla kraven enligt produktvalsprincipen i Miljöbalken.
Systematisk Arbetsmiljöarbete Utbildning

Att arbeta med Systematiskt arbetsmiljöarbete, inriktning kemi
Kraven i "AFS 2001: 1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete för att jobba med Arbetsmiljöfrågor" gås igenom och vi ger förslag på hur ni kan jobba med det i företaget.
Utbildning Hygieniska Gränsvärden

Att jobba med Hygieniska gränsvärden, ART & Stoffenmanager
Vi går igenom hur du kan göra bedömningen för att inte exponeras för halter som överstiger de gränsvärden som finns.
exponeringsscenarier reach

Lär dig vikten av exponeringsscenarier
REACH-lagstiftningens exponeringsscenarier dyker allt oftare upp i säkerhetsdatabladen.
Ny i din roll som miljö-, arbetsmiljö och/eller kemikaliesamordnare?

Ny i din roll som miljö-, arbetsmiljö- eller kemikaliesamordnare?
Behöver du en crash course i vilka lagkrav som gäller och hur man kan arbeta med frågorna för att säkerställa ett proaktivt och hållbart arbete?
Training iChemistry Chemical Management

Grundutbildning i iChemistry
Kursen ger grundläggande kunskaper om de lagkrav som gäller och hur ni kan använda iChemistry i arbetet.
Fortsättningskurs iChemistry - Riskbedömning

Fortsättningskurs iChemistry - Riskbedömning
Under denna fortsättningskurs går vi igenom hur ni kan använda iChemistry för att följa de regler och lagar som gäller riskbedömning.
Grundläggande Kemikaliehantering

Grundläggande Kemikaliehantering
För dig som jobbar du med kemikaliefrågor på arbetsplatsen och vill komma i gång och få en ökad förståelse för kemikaliearbetet.
Intersolia experts
KONTAKTA OSS

Skräddarsydda utbildningstillfällen

Vi skräddarsyr även enskilda utbildningstillfällen på efterfrågan. Om det är något ni är intresserade av, vänligen kontakta oss så planerar vi ett anpassat utbildningstillfälle speciellt framtaget efter ert företags behov.