Vi delar mer än gärna med oss av våra kunskaper

Vi erbjuder utbildningar inom bland annat miljö- och arbetsmiljölagstiftning, REACH, kemikaliehantering, riskbedömning och praktisk användning av vårt system iChemistry. Utbildningarna kan även genomföras på plats hos er eller via webben efter överenskommelse. Utbildningar för våren ser du under Aktuella utbildningar.

Utbildningar i säker kemi

Riskbedömning
Utbildningen är öppen för alla och ger grundläggande kunskaper för att genomföra riskbedömningar där kemiska produkter är involverade. Vi går igenom gällande lagstiftning (bl.a. Miljöbalken och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19) som berör riskbedömningar och visar hur en sådan genomförs i iChemistry. Resterande tid arbetar vi praktiskt med riskbedömningar i er verksamhet.

Härdplast
För att få hantera härdplaster och allergiframkallande kemikalier måste man idag ha ett giltigt utbildningsintyg (AFS 2011:19) som ska förnyas vart femte år. Vår utbildning ger er rätt att bedriva arbete som innefattar exponering för härdplaster och allergiframkallande kemikalier. Vi går bl.a. igenom gällande lagstiftning, olika typer av härdplaster, riskerna med dessa och hur exponeringen kan begränsas. Efter genomförd utbildning får ni ett giltigt utbildningsintyg.

Kemikaliehantering 
Allmän kemikalieutbildning för användare av kemikalier i verksamheten. Utbildningen berör bl.a. vad det är som gör en kemikalie farlig, hur kemiska produkter ska hanteras, hur du läser ett säkerhetsdatablad och var sådan information finns att hitta i iChemistry.

Hygieniska gränsvärden
Utbildningen är öppen för alla och ger grundläggande kunskaper i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och de nya föreskrifterna (AFS 2018:1) som börjar gälla den 21 augusti 2018. Du får även verktyg för hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, utvärdera resultaten, planera vilka åtgärder som behöver genomföras samt hur du dokumenterar utredningarna.

REACH 
En övergripande kurs i REACH-lagstiftningen (förordning (EG) 1907/2006) som är EU:s huvudlagstiftning för kemikalier. Under utbildningen går vi igenom de viktigaste delarna i lagstiftningen, t.ex. kandidatförteckningen, Bilaga XIV om tillstånd och Bilaga XVII om begränsningar. Vi går även igenom roller och skyldigheter för tillverkare, importörer, distributörer, inköpare och användare av kemikalier.

Kemikalielagstiftning 
Kursen ger kunskap om dagens kemikalielagstiftning och vad den innebär för dig som tillverkare, importör eller nedströmsanvändare av kemikalier. Vi går igenom EU-förordningarna REACH och CLP samt nationell lagstiftning som berör kemikalier, exempelvis Miljöbalken och Arbetsmiljölagen.

Substitution
En övergripande kurs i hur du kan arbeta med att byta ut farliga kemikalier. Vi går igenom vilka lagkrav som gäller för substitution och hjälper dig med prioriteringar samt praktisk information om vad du bör tänka på i arbetet. Du som använder iChemistry får även se hur systemets dokumentationsverktyg för substitution kan användas.

Systemutbildningar

iChemistry (heldag)
En systemutbildning för kemikalieanvändare som ger grundläggande kunskaper om vårt system och hur du kan få mesta möjliga nytta av detta. Kursen hålls även på plats hos kunden och i det egna systemet, vilket skapar förutsättningar för en snabb, enkel och framgångsrik implementering.

Systemutbildning (halvdag) + Riskbedömning (heldag)
En utbildning som kombinerar iChemistry och riskbedömningar. Här får ni dels grundläggande kunskaper i systemet för att på bästa sätt tillgodogöra er verktyget, dels lära er om lagstiftning kring riskbedömningar och hur sådana kan genomföras i er verksamhet.

Specialanpassad utbildning
Vi skräddarsyr gärna utbildningar som anpassas efter kundens önskemål och behov kring kemikaliearbetet.

Har du frågor om våra olika utbildningar? Kontakta oss så får du svar.