Vores konsulenter hjælper dig, når som helst og hvor som helst

Vores erfarne konsulenter kan hurtigt hjælpe dig med enhver opgave i relation til virksomhedens arbejde med kemikalier. Det gælder, uanset om det kræver lejlighedsvis assistance for at udarbejde et sikkerhedsdatablad eller en mere omfattende indsats, f.eks. i forbindelse med miljø- eller arbejdsmiljørådgivning. Vi tilpasser os efter dine behov og tilbyder support på alle områder, der har med kemikalier at gøre, fra det strategiske niveau og hele vejen ned gennem organisationen.

Indkøb
Vi kan hjælpe med at udarbejde korrekte indkøbsprocedurer, så virksomheden indkøber de rigtige produkter fra starten. Procedurerne medfører et bedre valg af produkter i relation til miljø, sundhed og sikkerhed. Det betyder, at produktsortimentet ofte kan begrænses, at administrationen af kemikalier reduceres, og at omkostningerne til affaldshåndtering minimeres.

Fysisk lagerbeholdning
Vi yder support i forbindelse med lageropgørelse af kemikalier for at skabe et godt overblik og forenkle udfasningen af produkter, som der ikke længere er brug for. Vi hjælper også med at udarbejde aktuelle og korrekte lister over dine produkter.

Information
Har du de korrekte procedurer og processer til at få den relevante information ud til alle berørte parter i virksomheden? I modsat fald kan vi løse dette ved at gøre denne information lettere tilgængelig, så alle medarbejdere let kan finde specifik information om eksempelvis håndtering, værnemidler og forholdsregler i tilfælde af et uheld.

Risikovurdering
Vi kan identificere risici i virksomhedens drift og hjælpe dig med at udarbejde forholdsregler til at begrænse og eliminere dem. Med vores ekspertise kan vi fungere som forbindelsesled mellem risici i relation til kemikalier såvel som arbejdsmiljø. En god risikovurdering gør arbejdsdagen mere sikker for medarbejderne.

Affald/opbevaring 
Vi kan lette arbejdet i alle faser og sikre, at dine produkter håndteres i overensstemmelse med reglerne, fra indkøb til bortskaffelse. Vi gennemgår, hvordan og hvor kemikalierne opbevares, kontrollerer, om de kan opbevares sammen, og sikrer, at de opbevares sikkert. Vi udarbejder også en affaldsinstruktion, så affaldet opbevares korrekt. Sikkerheden for alle medarbejdere højnes takket være den fulde kontrol over opbevaring og affald, ligesom omkostningerne i forbindelse med håndteringen reduceres.

Substitution
På dette område kan vi hjælpe med alt fra udarbejdelse af kriterier og procedurer for substitution til at støtte hele substitutionsarbejdet i virksomheden. På den måde kan virksomheden hurtigt begynde at anvende produkter, som er bedre set ud fra et miljømæssigt og sundhedsmæssigt synspunkt.

Juridisk hjælp
Læsning og fortolkning af love kan være svært, hvis man ikke er vant til dette. Vi kan hjælpe med at vurdere, hvordan virksomheden påvirkes af lovkrav på kemikalieområdet og holde dig opdateret med hensyn til ændringer. Vi kan også hjælpe dig med at opdatere procedurer og hjælpedokumenter samt med at udarbejde handlingsplaner. Hurtigt og korrekt.

Ekstern overvågning
Vi hjælper med at udarbejde rapporter og stiller ekspertise til rådighed for at imødekomme både leverandørers og kunders krav og forventninger til virksomhedens håndtering af kemikalier. Vi kan også udarbejde handlingsplaner for at sikre, at virksomheden vedbliver med at være en troværdig aktør og dermed foretrukken leverandør.

 Har du og dine kolleger brug for hjælp inden for et eller andet område? Kontakt os, så hjælper vi.