Vores konsulenter hjælper dig, når som helst og hvor som helst

Vores erfarne konsulenter kan hurtigt hjælpe dig med enhver opgave i relation til virksomhedens arbejde med miljø og arbejdsmiljø, herunder kemikaliestyring. Det gælder, uanset om det kræver lejlighedsvis assistance for at udarbejde et sikkerhedsdatablad, en udtalelse til myndighederne eller en mere omfattende indsats, f.eks. i forbindelse med miljø- eller arbejdsmiljøledelse. Vi tilpasser os efter dine behov og tilbyder support på alle områder, der har med miljø og arbejdsmiljø at gøre, fra det strategiske niveau og hele vejen ned gennem organisationen.

Indkøb
Vi kan hjælpe med at udarbejde procesbeskrivelser til indkøb af de kemikalier som virksomheden skal anvende for at få styr på arbejdsgangene. En god procesbeskrivelse vil medføre et bedre valg af produkter i relation til miljø, sundhed og sikkerhed. Det betyder også, at produktsortimentet ofte kan begrænses, at administrationen af kemikalier reduceres og at omkostningerne til affaldshåndtering minimeres.

Fysisk lagerbeholdning
Vi kortlægger dine kemikalier for at skabe et godt overblik og for at forenkle udfasningen af produkter, som der ikke længere er brug for. Efter kortlægningen sørger vi for at indhente, vedligeholde og tilgængeligøre al relevant dokumentation for den aktive kemikalieportefølje.

Arbejdspladsvurderingen
Som grundlag for virksomhedens arbejdsmiljø skal der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV). Hvis arbejdet kræver brug af  kemikalier, skal APV’en indeholde et afsnit, der beskriver risici og forebyggende foranstaltninger ved dette arbejde. Der er specifikke krav til, hvad en APV for kemikaliebrug skal indeholde, og hvordan medarbejderne skal instrueres.

Hvis din virksomhed anvender risikovurderingen i iChemistry, bliver det let og overskueligt at udarbejde jeres APV på kemikalieområdet, og der er sikkerhed for at I overholder alle lovkrav. Hvis din virksomhed ikke anvender et kemikaliestyringssystem, kan vi sagtens hjælpe dig med at lave risikovurderinger for jeres processer. Kontakt os for at høre nærmere.

Risikovurdering
Vi hjælper med at identificere risici i virksomhedens drift og med at udarbejde processer til at minimere effekten af dem. Med vores system kan du håndtere virksomhedens risici og let kommunikere farer og forholdsregler videre til alle relevante medarbejdere.

Ledelsessystemer
Ønsker din virksomhed at have en stærk miljø- og/eller arbejdsmiljøprofil, hjælper vi også med at kortlægge din virksomhed og gøre den klar til ISO14001 og ISO45001 certificering. Vi ruster dig til myndighedsbesøg og certificeringsaudit samt skaber systematik og overblik i miljø- og arbejdsledelsen. Hele forløbet tilpasses jeres behov.

Affald/opbevaring
Vi vil hjælpe dig med at sikre, at dine produkter håndteres i overensstemmelse med gældende regler, lige fra indkøb til bortskaffelse. Vi kortlægger opbevaring af dine kemikalier og hjælper til med at sikre at de opbevares uden risiko for utilsigtede reaktioner.

Vi udarbejder også en procesbeskrivelse til håndtering af affald, som sikrer korrekt sortering og opbevaring. Sikkerheden for alle medarbejdere højnes takket være den fulde kontrol over opbevaring af kemikalier og farligt affald, ligesom omkostningerne i forbindelse med håndteringen reduceres.

Substitution
På dette område kan vi hjælpe med alt fra udarbejdelse af processer til at støtte hele substitutionsarbejdet i virksomheden. På den måde kan virksomheden hurtigt begynde at anvende kemikalier som er bedre alternativer ud fra et miljømæssigt og sundhedsmæssigt synspunkt.

Overholdelse af love og regler
Forståelse og fortolkning af bindende forpligtelser i relation til din virksomhed kan være en kompleks affære. Vi kan hjælpe med at vurdere, hvordan din virksomhed påvirkes af lovkrav på kemikalieområdet og holde dig opdateret med hensyn til ændringer. Vi hjælper også med at udarbejde rapporter og stiller ekspertise til rådighed for at imødekomme både leverandørers og kunders krav og forventninger til virksomhedens håndtering af kemikalier. Vi kan hjælpe dig med at opdatere processer og udarbejde handlingsplaner for at sikre, at virksomheden vedbliver med at være en troværdig aktør og dermed foretrukken leverandør.

 Har du og dine kolleger brug for hjælp inden for et eller andet område? Kontakt os, så hjælper vi.