🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Ordliste

Arbejdsmiljørepræsentant

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmilljørepræsentant er valgt af de ansatte i virksomheden eller et område af virksomheden. Arbejdsmiljørepræsentantens rolle er at repræsentere de ansatte i arbejdsmiljøgruppen indenfor sikkerhed og sundhed, ved at:

  • bidrage med viden og erfaringer om de ansattes arbejdsmiljø, herunder at være i kontakt med de ansatte.
  • bidrage med forslag til forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet og løsninger på sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.
  • samarbejde med de øvrige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
  • bidrage til at varetage arbejdsmiljøorganisationens opgaver.
arbetsmiljö skyddsrond

At vælge en arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af de ansatte virksomheden. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter afhænger af virksomhedens størrelse og arbejdets risici. Valget af en arbejdsmiljørepræsentant er gældende i 2 år, dog højst 4 år efter aftale med virksomheden. Ved udvælgelse af arbejdsmiljørepræsentanter, skal disse gennemføre eller have gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 3 måneder efter tiltrædelsen som medlem af arbejdsmiljøorganisationen.

En arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter.

Hvorfor skal man have en arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer de ansatte i arbejdsmiljøgruppen og bidrager bl.a. til udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen. Virksomhedens arbejdspladsvurderingen skal inkludere en risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og ende i en handlingsplan til løsning af arbejdsmiljøproblemer og en opfølgning af dette. Formålet med arbejdspladsvurderingen er at skabe sikre og sunde arbejdsforhold for alle ansatte. Denne laves i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljørepræsentanten.  

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/65 (Bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde (BEK nr 65 af 22/01/2024).