🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Ordlista

Skyddsombud

Vad är ett skyddsombud?

Ett skyddsombud är arbetstagarnas representant i frågor som rör arbetsmiljön. Ett skyddsombud ska utses på arbetsplatser med fem eller fler anställda. Skyddsombudets uppgift är att verka för en bra arbetsmiljö, och se till så att arbetstagarna kan göra sina röster hörda när det kommer till arbetsmiljön.

Ett skyddsombud har däremot inga juridiska skyldigheter att agera i en arbetsmiljöfråga, exempelvis stoppa ett riskfyllt arbete, och kan inte heller ställas till svars för att man inte agerat.

skyddsombud

Hur utses ett skyddsombud?

Om det finns fackliga organisationer som har kollektivavtal med arbetsgivaren är det de som utser skyddsombud, annars utses skyddsombud direkt av arbetstagarna. Läs mer om detta i Arbetsmiljölagen, 6 kap, 2 §.

Hur många skyddsombud ska man ha?

Förenklat kan man säga att mängden skyddsombud beror på hur riskfyllt eller uppdelat arbetet och arbetsförhållandena är. 

Rekommendation är:

  • Minst två skyddsombud utses om antalet arbetstagare uppgår till 25.
  • Minst tre skyddsombud utses om antalet arbetstagare uppgår till 75
  • För varje hundratal arbetstagare utöver 75 minst ett skyddsombud utses.

Lär dig mer om arbetsmiljö:

WEBBINARIUM

Vi går igenom vad Arbetsmiljöverket kan kontrollera på er arbetsplats och kikar på vad du behöver ha koll på för att känna dig trygg inför en inspektion.

WEBBINARIUM

Detta webbinarium riktar sig till dig som vill öka och uppdatera dina kunskaper kring systematiskt arbetsmiljöarbete.