🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Ordliste

Giftige stoffer og blandinger

Håndtering af giftige stoffer og blandinger på arbejdspladsen er underlagt specielle regler, siden at konsekvenserne ved ukorrekt håntering kan være ekstremt sundhedsskadelige for medarbejderne.

Giftige og meget giftige stoffer omfatter stoffer og blandinger med følgende klassificering:

  • Acute Tox. 1, 2 eller 3 (Akut toksisk (kategori 1, 2 eller 3))
  • Specifik målorgan toksisk (kategori 1)
  • Kræftfremkaldende (kategori 1A eller 1B)
  • Mutagent (kategori 1A eller 1B)
  • Reproduktionstoksisk (kategori 1A eller 1B)
 

Hvad er reglerne for håndtering af giftige stoffer or blandinger?

Virksomheder der fremstiller, anvender, importerer eller sælger giftige og meget giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug, skal indsende meddelelse herom til myndighederne – en såkaldt giftmeddelelse.

Herudover skal virksomheder der opbevarer giftige og meget giftige stoffer og blandinger, i en samlet mængde på over 125 ml, udpege en eller flere giftansvarlige, som sikrer korrekt og aflåst opbevaring med følgende advarselstavle på alle døre til skabe og lokaler:

Giftige stoffer

Reglerne er fastsat i den danske Klassificeringsbekendtgørelse kapitel 4 og 5 om giftige stoffer og blandinger.

Hvor kan jeg lære mere om giftige stoffer og blandinger?

Reglerne er fastsat i den danske Klassificeringsbekendtgørelse kapitel 4 og 5 om giftige stoffer og blandinger.

Se hvordan du undersøger om dine kemikalier indeholder stoffer, som er omfattet af kravene til giftige og meget giftige stoffer og blandinger, i vores webinar om restriktionslister.