🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Ordliste

Grænseværdier for stoffer og materialer

I Dansk lov reguleres og vedligeholdes en liste over grænseværdier for stoffer og materialer.

De fleste grænseværdier på listen angiver den maksimale gennemsnitskoncentration af et luftforurenende stof, der kan accepteres i luften på en arbejdsplads, i løbet af en otte timers arbejdsdag. Herudover omfatter listen også korttidsværdier og loftværdier. Jo lavere grænseværdien er, desto mere farligt er det stoffet eller materialet.

Grænseværdier for stoffer og materialer

Hvad skal man bruge grændseværdilisten til?

Formålet med grænseværdierne er at alle på arbejdspladsen sikres mod udsættelse for sundhedsskadelige påvirkninger.

Det er arbejdsgiverens ansvar at overholde grænseværdierne. Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation skal inddrages i vurderingen af luftforureningen og tager stilling til, hvorvidt der skal træffes (yderligere) foranstaltninger. Dette skal ske, hvis forholdene ikke er forsvarlige, eller hvis påvirkningen er unødig uanset om der er foretaget målinger eller ej, også selv om grænseværdien er overholdt.

Både Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer og Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) indeholder krav til at arbejde med stoffer der har grænseværdier.

Hvordan holder man styr på stoffer og blandinger med en grænseværdi?

Den nemmeste måde at holde øje med, hvorvidt et eller flere kemiprodukter indeholder stoffer med en grænseværdi, er ved at anvende et kemikaliestyringssystem som iChemistry, hvor man holde styr på sin kemikalieliste og få adgang til den opdaterede grænseværdiliste til sammenligning. Det gør det nemt, hurtigt og overskueligt at gøre sig klog på, hvordan kemi kan påvirke arbejdsmiljøet i dagligdagen.