🎥 Webinarer

CSRD & ESRS: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Intersolia logo

Ordliste

ISO 14001

ISO 14001

Miljøledelse og ISO 14001

For langt de fleste virksomheder, er der sund fornuft i at sørge for, at arbejde efter en passende miljøstrategi. Det kan være med til at virksomheden overholder de mange danske miljørelaterede lovkrav, samtidigt med at der skabes løbende miljøforbedringer i det daglige arbejde.

Dette vil bidrage til positivt til virksomhedens miljøprofil og give bedre vækstresultater, både på kort og lang sigt.

Hvad betyder ISO 14001?

Til det formål, er der udarbejdet en standard for miljøledelse, kaldet ISO 14001, udarbejdet af Den Internationale Standard Organisation (ISO). Den sætter formelle retningslinjer for, hvordan en virksomhed eller organisation skal dokumentere deres miljøforhold og arbejde med løbende forbedringer af deres miljøpræstationer.

I Danmark kan ISO 14001 standarden kan købes som et dokument, på både dansk og engelsk, fra Dansk Standard, som står for opdatering og vedligeholdelse af ISO standarder i Danmark.

Hvad skal man bruge miljøledelse til?

En af de største udfordringer med at arbejde med miljøledelse, er at planlægge systematisk og ambitiøst. Når man indfører miljøledelse vil det medføre en kulturel ændring hos medarbejdere og ledelse, så den generelle miljøbevidsthed øges i hele organisationen.

Ved at følge kravene i ISO 14001 standarden, og ved at blive certificeret i overensstemmelse med dem, kan en virksomhed regne med at opnå resultater såsom:

  • Øget fokus på løbende og vedvarende forbedringer i virksomhedens daglige miljøpræstation, også på områder der tilsyneladende ikke har en miljøpåvirkning

  • Indsigt i relevante lovkrav og andre krav, hvilket resulterer stærkere samarbejde og kommunikation med myndigheder og andre interessenter

  • Mere effektiv styring af ressourcer, f.eks. vand, el og varme der vil spare virksomheden omkostninger

  • Øget bevidsthed om anvendelse af farlige og miljøbelastende ressourcer, som kemikalier og råvarer, til gavn for medarbejdere og miljø

  • Udvikling af virksomhedens strategi om affaldshåndtering i forhold til ansvarlig bortskaffelse

  • Bedre omdømme blandt virksomhedens kunder, leverandører og investorer – nye såvel som gamle.

Fra mål til handling

For at imødekomme de krav ISO 14001 standarden stiller, kan en virksomhed med fordel investere i et styringssystem, der muliggører at virksomheden løbende holder styr på opgaverne. En god implementering af ISO 14001 standarden er grundlaget for, at virksomheden løbende opnår de ønskede resultater.

Et godt eksempel på et styringssystem er m-navigator®, som er en af de foretrukne ledelsessystemer for miljø- og arbejdsmiljøledelse i Danmark. m-navigator® har været med til at sikre stærkere miljøledelse og certificering i ISO 14001 standarden hos mange forskellige danske virksomheder i mere end 20 år. Hvis du vil vide mere, kan du læse om m-navigator her eller kontakte os direkte her: