Ordliste

Kemikaliefortegnelse

En kemikaliefortegnelse er en liste over virksomhedens stoffer, blandinger og materialer. En god fortegnelse indeholder information om kemikaliernes farlige egenskaber i forhold til deres evne til at forårsage sundhedsrisici, ulykker eller miljøpåvirkninger.

Kemikaliefortegnelsen skal indeholde de stoffer, blandinger og materialer der aktivt anvendes på arbejdspladsen med henvisning til relevante sikkerhedsdokumentation. Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte har adgang til fortegnelsen.

Der er ingen regler for, hvordan en kemikaliefortegnelse skal se ud. Listen kan udarbejdes i et Excel-dokument eller i et kemikaliestyringssystem, som for eksempel iChemistry eller m-navigator.

Kravene til en kemikaliefortegnelsen er beskrevet i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).