🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Ordliste

Kemikaliestyring

Hvad er kemikaliestyring

Kemikaliestyring er, i ordets grundlæggende forstand, styring af hvordan en virksomheds kemikalier anvendes i dagligdagen.

Når en virksomhed arbejder med kemikalier, er det nemlig essentielt at have styr på sine kemikalier i henhold til relevant lovgivning. I Danmark omfatter lovgivningen både fremstilling, anvendelse og håndtering og derudover for kemikalier på arbejdspladsen.

Grundlaget for at en virksomhed kan arbejde med kemikaliestyring er at lave en liste over alle de kemiske stoffer, blandinger og materialer som der fremstilles, anvendes og håndteres i virksomhedens arbejde. Denne liste skal indeholde information om kemiprodukternes farlige egenskaber, i forhold til deres evne til at forårsage sundhedsrisici, ulykker eller miljøpåvirkninger. Listen skal gøres tilgængelig for alle medarbejdere.

Kemikaliestyring

Hvad er et kemikaliestyringssystem

For at opfylde den gældende lovgivning på en smart og effektiv måde, kan man anvende et kemikaliestyringssystem, som grundlæggende støtter virksomheden i arbejdet med håndtering af kemikaliedokumentationen. Et styringssystem skal kunne generere en overskuelig kemikalieliste for hele virksomheden eller på afdelings niveau. Dertil er det fordelagtigt at inkludere kemiprodukternes sikkerhedsdatablade i kemikaliestyringssystemet, da man på den måde nemt kan sikre at alle medarbejdere har adgang til de obligatoriske datablade og at de holdes opdaterede.

Et kemikaliestyringssystem kan derudover hjælpe med at udtrække og sammenligne stoffer i virksomhedens kemikalier med relevante restriktionslister, støtte udarbejdelse af risikovurderinger og dokumenterer substitutionsovervejelser. Du kan lære mere om vores markedsledende kemikaliestyringssystem, iChemistry her

Har du brug for hjælp til at holde styr på dine kemikalier, så kontakt os her: