🎥 Webinarer

CSRD & ESRS: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Intersolia logo

Ordliste

Kemisk APV – APV for brug af kemikalier

APV for brug af kemikalier er en del af den almindelige arbejdspladsvurdering (APV), hvor virksomheden systematisk skal kortlægge og vurdere arbejdsmiljøet for de ansatte.

Hvad skal inkluderes i en kemisk APV?

Virksomhedens APV afsnit om kemikalier skal bearbejdes i en løbende proces, hvor de processer som kræver brug af kemikalier skal risikovurderes. Derfor anvendes termen “Kemisk risikovurdering” undertiden.

Risikoen skal vurderes ud fra sandsynligheden for at medarbejdere bliver udsat for sundhedsfarlige påvirkninger koblet med konsekvensen, som afhænger af de farlige egenskaber i indgående stoffer og blandinger samt evt. sekundære påvirkninger.

Som ved alt andet APV arbejde skal arbejdsmiljøorganisationen (AMO) inddrages i hele processen og hvis der undervejs findes forhold, hvor der kan ske en unødig sundhedsfarlig påvirkning, som ikke umiddelbart kan løses, skal forholdet adresseres i en handlingsplan med løsning og tidsfrist.

Den kemiske risikovurdering skal altid være skriftlig og tilgængelig for de ansatte som skal instrueres i sikker håndtering. Virksomheden bestemmer selv risikovurderingens udformning, og hvordan den gøres tilgængelig for de ansatte samt hvorledes instruktionen skal foregå.

Hvor kan jeg lære mere om kemi på arbejdspladsen?

Læs mere om hvordan du kan arbejde med risikovurderinger for processer som kræver brug af kemikalier i vores artikel om kemiske risikovurderinger.