Ordliste

Kræftfremkaldende stoffer

Arbejdstilsynets regler om kræftfremkaldende stoffer og materialer

Arbejdstilsynets bekendtgørelse fastsætter regler for fremstilling, anvendelse, håndtering og udsættelse på arbejdspladsen for kræftfremkaldende stoffer. Herunder skal der udarbejdes specifikke arbejdspladsvurderinger og medarbejderne skal instrueres i kræftrisikoen. Kræftfremkaldende stoffer og materialer skal altid substitueres hvis det er muligt. Bekendtgørelsen stiller også krav til håndtering på arbejdspladsen og at affald, der indeholder stofferne eller materialerne skal samles, opbevares og bortskaffes i egnede lukkede beholdere der skal være mærket med:
Indeholder et stof der er omfattet af dansk

I bekendtgørelsen defineres de stoffer, blandinger og materialer samt arbejdsprocesser der giver anledning til kræftrisiko i bilag 1, hvor de specifikke foranstaltninger også er beskrevet.

Reglerne er fastsat i Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Se hvordan du undersøge om dine kemikalier indeholder stoffer, som er omfattet af kravene i webinaret: Grundlæggende viden om restriktionslister.