🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Ordliste

Kræftfremkaldende stoffer

Hvad er kræftfremkaldende stoffer og materialer?

Nogle kemiske stoffer og materialer er klassificeret som kræftfremkaldende. Eksempler på kræftfremkaldende stoffer og materialer inkluderer naturligt forekommende stoffer såsom asbest, kvartsstøv og træstøv, såvel som kunstige kemikalier, f.eks. organiske opløsningsmidler og epoxyprodukter. Det betyder, at kontakt med kræftfremkaldende stoffer og materialer indgår i mange forskellige arbejdsopgaver på de danske arbejdspladser. Omkring 4% af alle nye kræfttilfælde kan tilskrives arbejdsmiljøpåvirkninger, ifølge Kræftens bekæmpelse, hvilket gør det nødvendigt at være bevidst om deres tilstedeværelse og håndtering i arbejdsmiljøet.

Arbejdstilsynets regler om kræftfremkaldende stoffer og materialer

Arbejdstilsynets bekendtgørelse fastsætter regler for fremstilling, anvendelse, håndtering og udsættelse på arbejdspladsen for kræftfremkaldende stoffer. Herunder skal der udarbejdes specifikke arbejdspladsvurderinger og medarbejderne skal instrueres i kræftrisikoen. Kræftfremkaldende stoffer og materialer skal altid substitueres hvis det er muligt.

Hvad er kravene til arbejde med kræftfremkaldende stoffer og materialer?

Bekendtgørelsen stiller også krav til håndtering på arbejdspladsen og at affald, der indeholder stofferne eller materialerne skal samles, opbevares og bortskaffes i egnede lukkede beholdere der skal være mærket med:

Indeholder et stof der er omfattet af dansk

I bekendtgørelsen defineres de stoffer, blandinger og materialer samt arbejdsprocesser der giver anledning til kræftrisiko i bilag 1 og 2, hvor de specifikke foranstaltninger også er beskrevet.

Reglerne er fastsat i Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Se hvordan du kan undersøge om dine kemikalier indeholder stoffer, som er omfattet af kravene i vores webinar om restriktionslister.