🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Ordliste

Begrænsningslisten (REACH)

Hvad er REACH Liste over begrænsninger i REACH?

Begrænsningslisten er en liste der, for nuværende indeholder lige over 70 kemiske stoffer, som er tynget begrænsninger i forhold til fremstilling, markedsføring og anvendelse. Listen er en del af REACH (1907/2006) og den gældende liste kan findes i forordningens bilag XVII.

Begrænsningerne er et redskab til at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod uacceptable risici fra kemikalier med kendte egenskaber. Begrænsningerne anvendes normalt til at begrænse et stofs fremstilling, markedsføring (herunder import) eller anvendelse, men de kan endvidere pålægge stofferne restriktioner såsom særlige tekniske foranstaltninger eller mærkning.

Hvad skal jeg være opmærksom på med stoffer på begrænsningslisten?

Begrænsningslisten indeholder to kolonner, som du skal være opmærksom på hvis du producerer, markedsfører eller anvender et eller flere stoffer der er optaget:

  • Kolonne 1: Betegnelse for stoffet, stofgruppen eller blandingen
    • Begrænsningslisten indeholder både specifikke stoffer med CAS nummer, men også stofgrupper og blandinger.
  • Kolonne 2: Begrænsninger
    • Angiver den specifikke begrænsning for det enkelte stof, stofgruppe eller blanding. Der er ofte tale om en mængdebegrænsning, således at stoffet kun må være tilstede i koncentrationer under det i kolonne 2 angivne.


Se hvordan du undersøge om dine kemikalier indeholder stoffer, som er omfattet af kravene i webinaret.

Kan jeg stadig anvende et stof fra begrænsningslisten?

Selvom listen er spækket med specifikke begrænsninger stoffer, stofgrupper eller blandinger, kan din virksomhed sagtens være undtaget. Det er derfor ikke kun vigtigt at undersøge om jeres kemiske stoffer er opgivet på listen, men også hvad begrænsningen omfatter.

Det er medlemsstaterne der er ansvarlige for håndhævelse af begrænsningen.

Se den fulde liste i REACH bilag XVII på ECHA’s egen hjemmeside eller tag fat i os fra Intersolia, hvis du er tvivl om virksomheden er underlagt begrænsninger.