🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Ordliste

Godkendelseslisten (REACH)

Hvad er godkendelseslisten?

Godkendelseslisten er en liste der for nuværende indeholder lidt over 50 kemiske stoffer, der kræver en særlig godkendelse før de må produceres, distribueres og anvendes. Listen er en del af den europæiske kemikalielovgivning REACH (1907/2006) og den gældende liste kan findes i forordningens bilag XIV (Link to the Orphan page on REACH).

Kemiske stoffer der optages på godkendelseslisten er alle stoffer fra kandidatlisten, som ECHA evaluerer med henblik på, hvilke af dem der skal prioriteres til optagelse på godkendelseslisten. Prioriteringen baseres på oplysninger om de iboende egenskaber, anvendelsens udbredelse og mængdebetragtninger(Link to the Orphan page on Kandidatlisten).

Godkendelsesprocessen har til formål at sikre, at særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer) gradvist erstattes af mindre farlige stoffer eller teknologier, når der er teknisk og økonomisk mulige alternativer til rådighed.

Inden stoffer optages på godkendelseslisten er der altid en høringsperiode. Bemærk at det er forbundet med betragtelige omkostninger at erhverve en godkendelse til brug af et stof på listen.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved stoffer på godkendelseslisten?

Når et stof du producerer, markedsfører eller anvender stoffer der er optaget på godkendelseslisten er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

  • Solnedgangsdato: angiver den dato hvorefter det er forbudt at markedsføre og anvende et stof, medmindre at anvendelsen godkendes. Det er altid værd at undersøge om anvendelsen er undtaget fra kravet om godkendelse.
  • Ansøgningsfrist: angiver den sidst mulige dato, hvor ansøgeren skal indsende sin ansøgning, hvis denne ønsker at fortsætte med at markedsføre eller anvende stoffet efter solnedgangsdatoen.
  • Stoffets iboende egenskaber: egenskaber der har givet anledning til optagelsen på godkendelseslisten
  • Undtagne anvendelsesformål: eventuelle anvendelser, der er undtaget fra kravet om godkendelse.

Se hvordan du undersøge om dine kemikalier indeholder stoffer, som er omfattet af kravene i webinaret.

Kan jeg stadig anvende et stof fra godkendelseslisten?

REACH giver mulighed for, at virksomheder kan søge om godkendelse til at fortsætte eller påbegynde anvendelse og markedsføring af stoffer, der er opført på godkendelseslisten (bilag XIV til REACH). En ansøgning om godkendelse skal indgives til agenturet. Se mere på ECHAs egen hjemmeside eller tag fat i os fra Intersolia.