Intern audit

Uvildig intern audit

Lad Intersolia Denmark stå for den interne audit i forbindelse med vedligeholdelsen af jeres DS/EN ISO14001 og/eller ISO45001 certificering og slip for besværet. Standarderne kræver, at intern audit udføres min. 1 gang om året. Hvis jeres system er mere komplekst, kan vi lave jeres interne audits oftere.
Få en procedure til at identificere væsentlige miljøforhold og fokusere miljøledelsessystemets anvendelse, så der er sammenhæng mellem adfærd og ledelsessystemet. Vores mål er at levere en service, der får jeres virksomhed gennem ekstern audit uden anmærkninger.
Under vores audit dokumenterer vi afvigelser i en auditrapport og kommer med et oplæg til en forbedringsproces.

Læs mere

Miljøledelse

Garanteret klar til ISO-certificering

Hvis du går med ønsket om en stærk miljøprofil, arbejder vi på konsulentbasis inden for overholdelse af miljøregler og krav i ISO14001. Vi gør dig klar til myndighedsbesøg og certificeringsaudit, og skaber systematik og overblik i miljøledelsen. Hvert forløb tilpasses jeres behov inden for:

Kortlægning
Implementering
Evaluering
Undervisning
Rådgivning
Opfølgning

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse

Tiltræk den bedste arbejdskraft

Har du brug for at få kortlagt dine arbejdsmiljøforhold, kan vi hjælpe dig med udfærdigelsen af din arbejdspladsvurdering. Vi sørger for at give dig kompetencer, som er i overensstemmelse med dansk lovgivning og kravene i ISO45001.

Hvis du ønsker et forløb for dine medarbejdere, afvikler vi undervisning i forståelsen af arbejdsmiljørelevante emner, som f.eks brugen af personlige værnemidler og forholdsregler om brug af farlige kemikalier (f.eks. epoxy, styren, kølemidler).

Læs mere