🎥 Webinarer

CSRD & ESRS pt. 2: Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Ordliste

Substitution

Hvad er substitution?

Substitution betyder, at erstatte eller udskrifte og indenfor kemikaliestyring på arbejdspladsen anvendes begræbet substitution til processen for at erstatte farlige kemikalier med mindre farlige.

Hvis en virksomhed anvender farlige stoffer og materialer, skal de i følge den danske lovgivning fjernes, substitueres eller begrænses, hvis muligt. Det vil sige, at man skal evaluere alle de kemiprodukter som virksomheden anvender, først med fokus på først at fjerne de farligste kemikalier fra brug, herefter på at undersøge muligheden for at substituerer dem med et mindre farlig kemikalie. Hvis det ikke er muligt, skal man sørge får at man nedbringe brugen af kemikalier til et minimum.

Det er også hensigtsmæssigt at se på hele arbejdsprocessen som kemiproduktet anvendes i, når man overvejer substitution. Måske er der mulighed for at gentænke selve processen, så arbejdet med det farlige kemikalie ikke længere er aktuelt.

Substitution

Hvornår skal man udføre en substitution?

Substitution af et farligt stof eller materiale skal altid foretages, også selvom påvirkningen er minimal eller tilsyneladende ubetydelig. Der kan dog sagtens opstå tilfælde hvor de tekniske eller økonomiske konsekvenser ved en substitution er så store, at afvejningen er at det er bedre at anvende et farligt kemikalie, end et mindre farligt alternativ.

Det er dog vigtigt, at man dokumenterer den slags overvejelser, da Arbejdstilsynet kan forlange at se dokumentation for hvorfor en mulig substitution med et mindre farligt alternativ, ikke er blevet fortaget. Derudover kan dokumentering af overvejelserne være hjælpsomme i fremtiden, så det er muligt at genoptage substitutionsarbejdet, og overveje om forholdene har ændret sig nok til, at en substitution af et farligt kemikalieprodukt nu er mulig.

Hvem skal inddrages i substitutionsarbejdet?

I substitutionsarbejdet er det ikke kun relevant at se på de kemiske fareegenskaber for virksomhedens kemikalier, men også hvordan og hvorfor de anvendes i dagligdagen. Inddrag derfor de medarbejdere der anvender kemikalierne, og sammenlign altid evt. alternative kemikalier, før substitutionen gennemføres.

Derudover skal arbejdsmiljøorganisation inddrages i substitutionsarbejdet, så medarbejdernes sikkerhed og interesser varetages i processen.

Ønsker du at vide mere om hvilke krav der er til substitution og hvilke overvejelser der er relevant, kan du se vores webinar om emnet: Substitution af kemikalier

Hvis du ønsker hjælp til en specifik substitution, eller systemisk support til kemiarbejdet, så kontakt os her: