⭐ Nyhet

Chemical Management Report 2024

Ordlista

Substitution

Vad innebär substitution?

I sammanhanget kemikalier innebär substitution oftast att byta ut en farlig kemikalie mot en annan, mindre farlig, men det kan också vara en process som förändras eller byts ut. Även att minska mängden av en kemikalie som man använder eller att helt sluta använda en kemikalie eller en process är exempel på substitution.

Substitution kemikalier

Syftet med substitution är att produkter ska bli säkrare att hantera i alla produktstadier, från tillverkning till avfall. I vissa fall måste man substituera på grund av begränsningar eller förbud i lagstiftningen, och i andra fall på grund av att kunderna efterfrågar det.

Enligt produktvalsprincipen (eller substitutionsprincipen) i Miljöbalken så ska man så långt som det är möjligt välja sådana kemiska produkter som är mindre farliga, framför sådana som kan befaras medföra risk för människa eller miljö. 

Att titta på produktens märkning (enligt CLP) är ett enkelt sätt att avgöra hur farlig en kemikalie är, och i första hand så är det så kallade SVHC-ämnen som ska prioriteras vid substitution.

Lär dig mer om substitution: