Vårt unika verksamhetsstöd gör ditt jobb lite lättare

iChemistry är Intersolias egenutvecklade CMS – Chemical Management System. Med hjälp av det webbaserade verktyget kan du hålla koll både på företagets kemiska produkter och de lagkrav och regler som gäller just er verksamhet. Lösningen är uppbyggd för att förenkla och automatisera olika processer och flöden som normalt sett är mycket tidskrävande.

iChemistry förser dagligen fler än 100 000 användare världen över med information om deras kemiska produkter och stöd i olika arbetsmoment. Tack vare sin skalbarhet är verktyget alltid perfekt anpassat för just dina behov, oavsett om du jobbar i en mindre lokal verksamhet eller i en global koncern.

iChemistry – en skalbar helhetslösning

Kemiskt produktregister
Ni får fler olika typer av sammanställningar och rapporter över kemiska produkter.

Inköp och produktansökan
Full kontroll på vilka kemiska produkter som köps in.

Säkerhetsdatablad (SDB) och skyddsblad
Alltid uppdaterade och granskade SDB och tillgång till sammanfattade skyddsblad.

Ordning och reda
Anpassade strukturer baserade på verksamheten ger både överblick och kontroll.

Arkivering och historik
I systemet dokumenterar och lagrar ni information för framtida bruk.

Restriktionslistor och myndighetsrapporter
Ger snabbt en överblick över vilka kemiska produkter som finns på olika typer av listor.

Substitution av kemiska produkter
Underlättar och guidar genom arbetet med att hitta alternativa produkter.

Medarbetarinformation
Sprider och delar information till alla berörda medarbetare.

Riskvärdering och riskbedömning
Förenklar och guidar genom bedömningar av riskmoment i verksamheten.

Support och drift
Tillgång till kompetent kundtjänst. Drift sker på moderna serverlösningar med heltäckande skydd


Ser du några av fördelarna med marknadens ledande verksamhetsstöd? Kontakta oss så får du snart reda på ännu fler.