🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Experter inom arbetsmiljö

Behöver ni stöd i ert arbetsmiljöarbete? Vi hjälper er skapa en trygg och produktiv arbetsmiljö med våra specialanpassade tjänster. Vi erbjuder bland annat lagrevision och anpassade utbildningar.

Arbetsmiljötjänster
ANLITADE AV FÖRETAG I FLERA BRANSCHER OCH STORLEKAR
Vattenfall
Arbetsmiljötjänster
Weber Saint-Gobain
BMW
Christian Berner
Arbetsmiljötjänster
Synlab
fortum
Arbetsmiljötjänster
Habia Cable

Effektivisera ert arbetsmiljöarbete

Att ha en god arbetsmiljö är extremt viktigt för att motverka ohälsa och sjukdom som i sin tur kan leda till kostsamma sjukskrivningar och minskad produktivitet. Dessutom är det arbetsgivarens skyldighet enligt lag att förebygga sjukdom, olycksfall och ohälsa.

Våra experter hjälper er komma igång, och erbjuder även kontinuerligt stöd efter den initiala uppstartsfasen.

Arbetsmiljötjänster
ÖVERSIKT

Exempel på våra tjänster
inom arbetsmiljöarbete

SAM-kollen | Lagrevision

Vi går igenom er dokumentation och genomför intervjuer med nyckelpersoner inom arbetsmiljöarbetet för att kartlägga om och hur ni uppfyller kraven enligt AFS 2001:1. Efter avslutat arbete får ni en revisionsrapport, samt förslag på förbättringsåtgärder samt säkerställa att kraven uppfylls.

Stöd inom SAM

Behöver ni komma i gång med SAM? Vi hjälper till med att utarbeta dokument inom SAM och vägleder er i hur ni implementerar och arbetar efter dem i praktiken. Det kan t.ex. handla om att ta fram rutiner och checklistor, utarbeta en arbetsmiljöpolicy eller uppgiftsfördelning.

BAM - Bättre arbetsmiljö

BAM är Sveriges största arbetsmiljöutbildning och är framtagen av arbetsmarknadens parter. Under denna tredagarsutbildning ges chefer och skyddsombud en gedigen grund för att bedriva och samverka i arbetsmiljöarbetet. Utbildningen leds av diplomerad BAM-handledare.

Utbildning/workshop inom SAM

Vi erbjuder en heldagsutbildning där vi går igenom vilka krav föreskrifterna ställer och ger konkreta råd kring hur man kan arbeta med frågorna i praktiken, där också utrymme för diskussioner finns Vi har även möjlighet att skräddarsy utbildningar utifrån just era önskemål eller arrangera workshops om ni vill fokusera på att arbeta praktiskt.

Grundutbildning OSA

Vi går igenom de krav som Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 ställer kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vad menas med ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling och vilka riskfaktorer finns för att detta ska uppstå? Vad är man som arbetsgivare skyldig att göra och hur kan man arbeta praktiskt med dessa frågor?

Arbetsmiljötjänster
VÅRT TEAM HJÄLPER ER

Kemisk hållbarhet och lönsamhet går hand i hand

Vi ger er kunskap om och hjälper er att efterleva lagkraven i aktuell miljö- och arbetsmiljölagstiftning kopplat till kemikalier. Vi kan hjälpa er med såväl EU-lagstiftning som nationell lagstiftning (både i Sverige och andra länder), bland annat REACH och CLP, bekämpningsmedel, SCIP och avfallsfrågor.