Huvudkontor
Intersolia Sweden AB
Gamletullsgatan 12
302 27 Halmstad

Intersolia har även kontor i:
Stockholm
Döbelnsgatan 21
111 40 Stockholm

Umeå
Industrivägen 12
901 30 Umeå

Göteborg
Mässans gatan 10
412 51 Göteborg

KONTAKT

Växel
Tel: +46 (0) 35 16 20 00
E-post: info.se@intersolia.com

Chemical helpdesk
Här kan ni få hjälp av våra konsulter med frågor kring kemikalier, miljö och arbetsmiljö. Kontakta oss för prisuppgift. 

E-post: consulting.se@intersolia.com

Kundtjänst System 
Hit vänder ni er med frågor om våra system iChemistry, iPublisher och Manager.

Tel: +46 (0)35 16 20 20
E-post: support@intersolia.com
Kundportal webb: customer.intersolia.com