🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Administrativa tjänster för kemikaliehantering

Behöver ni stöd i det interna arbetet för att utveckla er kemikaliehantering vad gäller att strukturera kemikaliearbetet, inventera, genomföra riskbedömningar eller substitution?

Kemikalieadministrativa tjänster
ANLITADE AV FÖRETAG I FLERA BRANSCHER OCH STORLEKAR
Vattenfall
Kemikalieadministrativa tjänster
Weber Saint-Gobain
BMW
Christian Berner
Kemikalieadministrativa tjänster
Synlab
fortum
Kemikalieadministrativa tjänster
Habia Cable

Stöd i det dagliga kemikaliearbetet

Intersolias erfarna konsulter finns som stöd i ert administrativa arbete med syfte att skapa struktur i er organisation kring hanteringen av kemikalier.

Om er verksamhet ska arbeta effektivt och lönsamt, samtidigt som säkerhet för både människa och miljö ska säkerställas, krävs en väl fungerande struktur och administration kring hanteringen och lagringen av de kemiska produkterna.

Kemikalieadministrativa tjänster
ÖVERSIKT

Exempel på administrativa tjänster

Rådgivning och stöd i det administrativa arbetet

Framtagande av planer, rutiner och styrdokument

Rådgivning och sammanställning av underlag till tillsynsmyndighet

Tolkning av lagkrav inom miljö- och arbetsmiljöområdet

Inventering av kemikalier

Genomförande av kemikalieutredningar

Genomförande av riskbedömningar

Utarbeta processer för substitution av farliga ämnen i verksamheten

Rådgivning kring lagring och transport av kemiska produkter

Anmälan till produktregistret och SCIP-databasen

Intersolia experts
VÅRT TEAM HJÄLPER ER

Kemisk hållbarhet och lönsamhet går hand i hand

Vi ger er kunskap om och hjälper er att efterleva lagkraven i aktuell miljö- och arbetsmiljölagstiftning kopplat till kemikalier. Vi kan hjälpa er med såväl EU-lagstiftning som nationell lagstiftning (både i Sverige och andra länder), bland annat REACH och CLP, bekämpningsmedel, SCIP och avfallsfrågor.