🎥 Webbinarie

Substitution av kemikalier ur en leverantörs perspektiv

Lagbevakning och lagefterlevnad

Vi hjälper er att hålla er uppdaterade på lagstiftningen inom miljö- och arbetsmiljö samt kemikalieområdet. Vi tillhandahåller även lagbevakningstjänster med fokus på de krav om lagbevakning och laglistor som ställs på företag som är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och ISO 45001.

Lagbevakning och lagefterlevnad
ANLITADE AV FÖRETAG I FLERA BRANSCHER OCH STORLEKAR
Vattenfall
Lagbevakning och lagefterlevnad
Weber Saint-Gobain
BMW
Christian Berner
Lagbevakning och lagefterlevnad
Synlab
fortum
Lagbevakning och lagefterlevnad
Habia Cable

Vilka lagar och regler berörs ni av?

Alla företag är skyldiga att känna till och följa de lagar de berörs av. Kraven på miljö- och arbetsmiljöområdet ökar kontinuerligt och det blir allt svårare för företag att hålla sig uppdaterade på förändringar utan att ha tillgång till ett systemstöd eller specialistkompetens som kan hjälpa till att omsätta kraven i handling.

Lagbevakning
ÖVERSIKT

Lagbevakningstjänster

Intersolia tillhandahåller en lagbevakningstjänst via vår samarbetspartner Notisum1. Vi skräddarsyr tjänsten utefter era behov, men en lagbevakningstjänst kan omfatta följande aktiviteter:

Skapande av laglista

Lagbevakning

Övriga tjänster

Lagefterlevnad

1 Tjänsten kräver att kunden har ett avtal tecknat med Notisum.

Intersolia experts
VÅRT TEAM HJÄLPER ER

Kemisk hållbarhet och lönsamhet går hand i hand

Vi ger er kunskap om och hjälper er att efterleva lagkraven i aktuell miljö- och arbetsmiljölagstiftning kopplat till kemikalier. Vi kan hjälpa er med såväl EU-lagstiftning som nationell lagstiftning (både i Sverige och andra länder), bland annat REACH och CLP, bekämpningsmedel, SCIP och avfallsfrågor.